Groen! vraagt dat ook fietspaden geruimd worden na de hevige sneeuwval

29 December 2009

Na de hevige sneeuwval van de afgelopen dagen, zijn de meeste hoofdwegen in Beernem weer sneeuwvrij. We betreuren echter dat veel fietspaden onberijdbaar blijven. De gemeente maakt ook geen aanstalten om deze te ruimen. Nochtans zijn er ook in deze vakantietijd mensen die de fiets nemen. Die moeten nu vaak noodgedwongen op de weg rijden, wat helemaal niet veilig is. Zeker op de verhoogde fietspaden en op de fietspaden die van de weg gescheiden worden door beplanting, blijft vaak een dik pak sneeuw liggen wat het fietsen heel moeilijk of onmogelijk maakt. Groen! dringt erop aan dat minstens de fietspaden langs de grote verkeersassen  (Bruggestraat, Knesselarestraat,  Beernemstraat, Akkerstraat, Parkstraat, St.-Jorisstraat, enz.) bij winterweer sneeuw- en ijsvrij gemaakt worden. Ook fietsers zijn evenwaardige weggebruikers en voor sommige bevolkingsgroepen (kinderen, jongeren en ook heel wat oudere mensen) is de fiets vaak het belangrijkste middel om zich te verplaatsen.Eén van de conclusies van een  onderzoek, opgenomen in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan, was dat Beernem in vergelijking met de andere, omliggende gemeenten, een vrij hoog fietsgebruik kent. Ruim 40% van de bevolking neemt dagelijks de fiets (of bromfiets) om naar het werk of de school te rijden. Enkel in Brugge ligt het fietsgebruik hoger. De moeite waard dus, om de nodige aandacht te besteden aan de berijdbaarheid van fietspaden.

Na jaren aandringen van onze kant heeft de gemeente uiteindelijk beslist om een borstelmachine aan te kopen die in de winter ook kan ingezet worden om fietspaden sneeuwvrij te maken. Maar het dossier zit volgens de gemeente muurvast omdat de goedkeuring van de subsidiëring door OVAM op zich laat wachten. Een spijtige zaak, maar daar hebben de fietsers natuurlijk geen boodschap aan.

We houden echt ons hart vast wanneer het opnieuw begint te sneeuwen, eens de kerstvakantie voorbij is. Dan wordt het voor de schoolgaande kinderen en jongeren uit Beernem opnieuw een hachelijke onderneming om veilig op hun bestemming te geraken.