Groen! is verheugd over oprichting adviesraad voor personen met een handicap

20 Juli 2008

We zijn blij dat het gemeentebestuur ingegaan is op ons voorstel om een adviesraad voor personen met een handicap in het leven te roepen. Zo'n adviesraad bestaat al in verschillende gemeenten en steden en het werd hoog tijd dat er ook in onze gemeente werk van gemaakt werd.  Het was Groen!-gemeenteraadslid die dit op de gemeenteraad van 13 maart 2007 aankaartte. De gemeente heeft ons voorstel nu in het Sociaal Beleidsplan opgenomen en de oprichting van deze adviesraad wordt voorzien op 1 januari 2009.  Daarin zullen, hopen we, voornamelijk mensen met een beperking deel van uitmaken, maar ook vertegenwoordigers uit de verschillende instellingen in Beernem (o.a. vzw Ter Muiden, Sint-Amandusinstituut, MPIGO De Bevertjes, Het Vliegend Paard, 't Veldzicht)  kunnen een bijdrage leveren. Ook Oranje, de vereniging die zich al jarenlang inzet voor mensen met een beperking en ook actief is in Beernem, kan hierin een plaats krijgen. Daarnaast denken we ook aan de seniorenverenigingen, want ook onder hun leden zijn er mensen met b.v. beperktere fysieke mogelijkheden. 

Sonia Hoedt

We vinden zo'n raad belangrijk omdat mensen met een handicap of beperking als ervaringsdeskundige het best geplaatst zijn om advies te geven over zaken die hen rechtstreeks aanbelangen.Dergelijk adviesorgaan kan een bepalende rol spelen in het toegankelijk maken van openbare gebouwen en plaatsen, een aanspreekpunt zijn voor mensen met een beperking, de bevolking sensibiliseren rond de problematiek, de lokale handelaars stimuleren om hun zaak toegankelijker te maken, enz. Daarnaast kan ze  activiteiten organiseren waar zowel mensen met een handicap als valide mensen aan kunnen deelnemen. We denken o.a. aan het uitstippelen van rolstoelvriendelijke wandelingen. 

Wat de huidige situatie rond de toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen betreft, is er beslist heel wat werk aan de winkel! We betreuren dat hieraan in het verleden zo weinig aandacht aan geschonken is. Voor ons geldt het principe dat b.v. rolstoelpatiënten geheel zelfstandig een openbaar gebouw moet kunnen binnen raken. Dat is nu niet het geval. Zo loopt er b.v. in het Schepenhuys in Oedelem een prachtige tentoonstelling met werken van Jef Claerhout, maar mensen in een rolstoel kunnen er helaas niet mee van genieten, want ze geraken er niet in.Ook bij de vernieuwing van het gemeentehuis in Beernem is er onvoldoende aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor minder mobiele mensen. Er is wel een helling voorzien tot aan de voordeur, maar die is zonder hulp van derden niet open te krijgen. De rolstoelpatiënt moet op een bel drukken, zodat iemand van het gemeentepersoneel de deur kan opendoen, maar eigenlijk is dit een weinig bevredigende oplossing die de betrokkene in de afhankelijkheid houdt. 

Elk modern warenhuis is tegenwoordig voorzien van automatische schuifdeuren, zodat iedereen, ook mensen met een beperking, er binnen kunnen. Maar zelfs in het recent gebouwde Ontmoetingscentrum De Kleine Beer is het voor een rolstoelpatiënt een hele krachttoer om de dubbele rij zwaaideuren open te krijgen. Een probleem dat we ook al ter sprake brachten in de gemeenteraad van juni. En zo zijn er nog meer voorbeelden te geven van moeilijk toegankelijke gemeentelijke gebouwen. 

We hopen dan ook dat de adviesraad snel van start kan gaan zodat de gemeente tijdig de nodige budgetten kan voorzien om de openbare gebouwen in de gemeente ook voor mensen met een beperking toegankelijk te maken.