Groen! steunt 't Groot Gedelf

10 April 2008

Zoals geweten zijn er plannen om het Schipdonkkanaal ('De Stinker en De Blinker') om te bouwen tot een industrieel kanaal voor de duwvaart om zo het transport over water naar de haven van Zeebrugge te verbeteren. Het hele project wordt 'het Seine-Schelde-West-project genoemd en wil dus Zeebrugge via de binnenvaart ontsluiten met het Europese hoofdwaterwegennet. Uiteraard wordt er door de kapitaalkrachtige voorstanders van dit project voorbijgegaan aan het unieke landschap in en rond het Schipdonkkanaal. Opnieuw moeten mens en landschap wijken voor de financiële belangen van enkelen. Op

27 april 2008 organiseert de protestgroep "'t Groot Gedelf" Kanaalfeesten in samenwerking met diverse gemeenten die door het project zullen getroffen worden (o.a. Damme, Oostkerke, enz). Doel : De bevolking uitnodigen om te komen wandelen, fietsen en paardrijden langs het mooiste kanalenlandschap van België. Op die wijze willen wij met de medewerking van pers, radio en TV de schoonheid van het landschap en de gezonde leefomstandigheden in de verf zetten en de boodschap over brengen dat wij dat zo wensen te bewaren voor ons nageslacht. "Het gaat duidelijk om een feest en niet om een demonstratie of protest-actie", aldus de actievoerders van 't Groot Gedelf. Meer nieuws op de webstek: www.tgrootgedelf.be.

De Groen!-groepen van Brugge, Knokke-Heist, Damme, Maldegem, Eeklo, Zomergem en Nevele steunen de acties tegen het zogenaamde Seine-Schelde-Westproject (in feite de verbreding en uitdieping van het Schipdonkkanaal en de Stinker en de Blinker). Dit zeer dure project betekent een onaanvaardbare aanslag op het landschap van deze mooie streek en zou de leefbaarheid van vele dorpskernen in het gedrang brengen.

Groen! is wel voor een duurzame ontwikkeling van de Zeebrugse haven. Een ontwikkeling die hoge te werkstelling en een grote toegevoegde waarde met zich meebrengt. Daarvoor is echter de eenzijdige nadruk op de ongebreidelde toename van de containertrafiek het verkeerde spoor. Voor een gematigde toename van de containertrafiek en de afvoer ervan moet volop de kaart getrokken worden van de estuaire vaart. Aanvullend vraagt Groen! investeringen in de optimalisatie van de bestaande spoorlijn Zeebrugge-Brugge-Gent en van het kanaal Brugge- Gent. Daarnaast is een versnelde afwerking van de N31 rond Brugge zowel voor de verkeersveiligheid als voor een betere doorstroming van belang.
Laat ons eerst die investeringen doen waarover een eensgezindheid bestaat!
Groen! stelt vast dat het voorgestelde SSW-project rampzalig zou zijn voor de toeristische activiteiten in de streek en het normale leven en de contacten in de verschillende gemeenten.
Daarom steunt Groen! in alle betrokken gemeenten en op alle niveaus (plaatselijk, provinciaal, Vlaams en Europees) het verzet.