Groen! steunt bewoners wijk Gevaerts

24 Augustus 2010

Tijdens het openbaar onderzoek in de periode maart- april in het kader van de aanleg van het 3de en 4de spoor (deel vanaf de Wellingstraat in Beernem tot en met de onderdoorgang in de Stuivenbergstraat in Oostkamp) hebben de bewoners die vlakbij de spoorweg wonen (Meerbergstraat, Hooiestraat, Gevaerts- Zuid, Halvemaanstraat, enz.)  massaal bezwaar aangetekend. Op het gemeentehuis kwamen ruim 55 bezwaarschriften binnen én een petitie met 104 handtekeningen. Ook Groen! heeft een bezwaarschrift ingediend. Groen! steunt bewoners wijk Gevaerts in hun eis voor een geluidsscherm bij de aanleg van het 3de en 4de spoorUit de info- vergadering die Infrabel organiseerde, bleek dat op het 3de en 4de spoor vooral veel goederentreinen zouden rijden en dan nog vooral 's nachts. En dat het treinverkeer binnen een periode van 10 jaar zou verdubbelen.

De omwonenden, die nu al last hebben van het drukke treinverkeer, eisen daarom dat er een geluidsscherm komt, zodat hun situatie leefbaar blijft. Ze vrezen vooral voor hun nachtrust en voor gezondheidsproblemen. Uit de geluidskaarten van de spoorwegen die de Vlaamse regering in 2006 opmaakte blijkt dat de bewoners er dagelijks blootgesteld worden aan lawaai van gemiddeld 60 tot 65 dB. Met de aanleg van een 3de en 4de spoor zal dit probleem alleen maar groter worden. Een geluidsscherm kan de geluidsoverlast sterk verminderen. Er bestaan op de markt trouwens heel wat natuurvriendelijke geluidsschermen die met groen (b.v. klimop) bekleed worden zodat ze perfect in het landschap passen.

Daarnaast twijfelen Groen! en de omwonenden ook over de veiligheid van de langswegen die Infrabel voorstelde. Een aantal spoorwegovergangen zal immers verdwijnen. Via nog aan te leggen wegen langs de spoorlijn wordt het verkeer dan naar andere spoorwegovergangen of spoortunnels geleid. Maar die langswegen zijn slechts 3,5 meter breed, terwijl de meeste landbouwvoertuigen toch al gauw 3 meter breed zijn. Zo rest er amper een halve meter ruimte voor b.v. fietsers wanneer die een tractor moeten kruisen.  We pleiten er dan ook voor om deze langswegen iets breder te maken, maar ter zelfder tijd een snelheidsbeperking in te voeren van 50km per uur en eventueel bijkomende snelheidsbeperkende maatregelen in te bouwen (drempels of andere snelheidsremmers) om zo de zwakke weggebruikers maximale veiligheid te bieden.

Groen! steunt de eis van de bewoners en vindt dat de gemeente zich eveneens achter de vraag van haar burgers moet scharen.