Groen! reikt Groene Pluim 2009 uit aan de vrijwilligers van de Wereldwinkel van Beernem

09 December 2009

Op zaterdag 12 december reikte Groen!-Beernem tijdens een receptie in het Schepenhuys de Groene Pluim 2009 uit aan de vrijwilligers van de Wereldwinkel in Beernem.  Verschillende mensen en verenigingen in onze gemeente zijn dagelijks in de weer om, elk op hun manier, aan een stukje betere wereld te bouwen.Met de Groen!e Pluim wil Groen!-Beernem de inzet van deze mensen, verenigingen, ondernemingen of instanties bekronen. Dit kan zijn omwille van hun zorg voor het milieu, hun inspanningen inzake verkeersveiligheid of mobiliteit, hun sociale bewogenheid, hun aandacht voor wereldsolidariteit, enz. In het recente verleden kregen politie-inspecteur Herman 'de politieman' Vanhaelemeesch en de vrijwilligers van Mandacaru vzw al de Groene Pluim.Dit jaar bekronen we het engagement van de vrijwilligers van de Wereldwinkel in de Stationsstraat te Beernem. Hun gemeenschappelijk drijfveer is de bekommernis om de mensen in het Zuiden en de hoop dat ze deze mensen door de verkoop van eerlijke (fairtrade-)producten een betere toekomst kunnen geven. Ze doen dit allemaal met een groot hart voor anderen en geheel belangeloos. Het zijn de echte 'stille weldoeners'.

Het begon allemaal met 2 echtparen, Lucien en Rosa Vervisch-Brinckman en Geert en Hilde Van Steenhuyse-Matthijs,die, in 1981 al, dus ruim 28 jaar geleden, een Wijkwereldwinkel opstartten.  Zo'n wijkwereldwinkel was eigenlijk niet meer dan een particuliere woning  waar mensen konden aankloppen om eerlijke producten te kopen. Dat was niet evident, want beide echtparen moesten wekelijks naar een 'echte' Wereldwinkel in Brugge of Tielt rijden om hun voorraad in te slaan. Na enkele jaren werd de fakkel overgenomen door een ander paar enthousiaste mensen, nl. Ingrid Vanhaecke en Danny Vandermoere.

Deze laatsten gaven dit op hun beurt door aan de mensen van vzw Mandacaru die met een echte winkel startten. De vrijwilligers van Mandacaru waren de winnaars van onze vorige Groene Pluim. Zo werd Mandacaru in de Bloemendalestraat de eerste Wereldwinkel avant la lettre. Doorlopend waren daar gemiddeld 30 vrijwilligers aan de slag om drie keer per week de winkel open te houden en dit gedurende 12 jaar. En bij Mandacaru engageerden zich toen al heel wat mensen die later mee de overstap zouden maken naar de Oxfam- Wereldwinkel in Beernem.

Toen de Mandacaru- winkel de deuren sloot, staken enkele vrijwilligers de koppen bij mekaar om ergens anders een fairtradewinkel te openen. Na een korte tussenstop in de Sint- Andreaslaan, werd uiteindelijk een nieuw pand gevonden in de Stationsstraat. Na de nodige opknapwerken, werd de Wereldwinkel officieel geopend op 24 maart 2002. Sedert die datum is de werking van de Wereldwinkel in Beernem er altijd maar op vooruit gegaan. Ook het gemeentebestuur heeft hierin zeker een verdienste. Hun jaarlijkse subsidie is een belangrijke steun. De winkel vormt nu 1 van de 213 Wereldwinkels in ons land en biedt een 180-tal producten aan uit de eerlijke handel, gemaakt met het allergrootste respect voor het milieu en de werkomstandigheden van de mensen uit het zuiden.

Een Wereldwinkel openhouden is zoveel meer dan een gewone winkel uitbaten. En dat is het speciale aan wat deze vrijwilligers doen. Een Wereldwinkel brengt in onze landelijke gemeente de aanwezigheid binnen van andere, niet-westerse culturen met hun eigen tradities, zienswijzen en ook hun eigen pallet aan kleuren, geuren en smaken. Het doet ons stilstaan bij de diversiteit in onze samenleving.

Maar zo'n Wereldwinkel toont ons niet alleen dat er verschillen zijn, maar toont ons ook wat ons met de mensen van het Zuiden bindt, want ook zij hebben de wil om voort te doen, om vooruit te geraken in het leven, net zoals wij.

Elke Wereldwinkel vormt bovendien, dankzij die vrijwilligers, een schakeltje in het raderwerk van de fair trade, de eerlijke handel. Handel, die mensen van het Zuiden een eerlijk loon geeft en een eerlijke prijs voor hun producten, zodat ze een betere toekomst kunnen opbouwen voor zichzelf en hun kinderen. Fotografe en BV Lieve Blancquaert stelt het zo: "Fair trade gaat over het immense verschil tussen je eigen boterham mogen verdienen en je hand voor een aalmoes moeten openhouden. Het verschil tussen een respectvol bestaan en bodemloze miserie."  Met hun activiteit helpen de vrijwilligers via het netwerk van Wereldwinkels mee aan het creëren van een stukje rechtvaardige wereld.

Zo'n Wereldwinkel is ook een baken van postivisme; het houdt het geloof recht dat wij, Westerlingen, wel degelijk iets kunnen doen om de mensen in het zuiden te helpen. En het toont ons ook dat mensen uit het Zuiden niet bij de pakken blijven zitten, en als ze maar de kans krijgen, best in staat zijn om geurige koffie, lekkere thee, heerlijke wijn, smaakvolle rijst, enz. te produceren en op de markt te brengen. En die positieve boodschap dragen de vrijwilligers door hun inzet ook dagelijks uit.

Gemeenteraadsleden Rolle De Bruyne en Sonia Hoedt overhandigden De Groene Pluim 2009 aan de vrijwilligers van de Wereldwinkel. Het is een kunstwerk van kunstenares Riet Blomme. 

"De vormgeving van het werk is geïnspireerd op het contrast tussen een wereld die op zijn kop staat, die mensen tot gebruiksvoorwerpen maakt en anderzijds een wereld waar mensen de handen in elkaar slaan en de wereld een menselijk gelaat geven. De handen van de vrijwilligers van Oxfam wereldwinkel Beernem omvatten onze wereld met tederheid en mededogen. De belangeloze en vaak verborgen inzet en werkkracht worden in dit werk uitgedrukt  met een blinddruk, letterlijk, je moet er een beetje naar zoeken om het te zien. Die helende hand, (een symbool uit de rijke Lacota-cultuur, een vergeten derdewereldvolk in de schoot van een der rijkste landen ter wereld) die helende hand, roept een halt toe aan een wereld waar macht en geld hoogtij vieren. De gevolgen van oneerlijke handel raakt de vrijwilligers van de wereldwinkel Beernem. Zij zien dat de kruik leeg is voor hen die nauwelijks toegang hebben tot drinkbaar water en zien dat er bovenop de klimaatveranderingen meer aan de hand is. Hun voorbeeld roept ons op om er samen wat aan te doen.", aldus Riet Blomme.