Groen! Provincieraadsfractie tevreden met de mogelijkheid voor erkende jeugdverenigingen om te kamperen in het provinciedomein Bulskampveld.

11 Mei 2008

Provincieraadsfractieleider van Groen! kan zich vinden in het besluit van de Bestendige Deputatie om ook in het Bulskampveld de mogelijkheid voor erkende jeugdverenigingen hun "kamp" te laten plaatsvinden. Marc Vanpaemel

Domeinen die in aanmerking komen

Het kamperen wordt toegestaan door de deputatie gedurende max. 75 dagen per jaar en per domein in de volgende domeinen: Bulskampveld (max. 100 personen), De Gavers (max. 20 personen), De Palingbeek (max. 30 personen).

Enkel erkende jeugdverenigingen komen in aanmerking.
De vereniging dient een aanvraag in bij de groendienst (enkel via het daartoe beschikbaar gesteld provinciaal aanvraagformulier) minstens 6 weken op voorhand, d.w.z. 6 volle weken alvorens het kamp plaatsvindt. Na het inwinnen van de nodige adviezen neemt de deputatie een beslissing over de aanvraag en de groendienst deelt deze onverwijld mee aan de organisatoren.

Periode en maximum aantal kampen per domein

Het kamperen wordt slechts toegelaten in de maanden van de grote vakantie (juli en augustus) en in de paasvakantie. Er wordt slechts één erkende jeugdvereniging per domein toegelaten omdat de ruimte beperkt is; de duur van het verblijf wordt beperkt tot 2 weken, voorbereidingskamp en afbraakdagen inbegrepen.
Er worden max. 5 kampen per domein en per jaar toegelaten.