Groen protesteert: hakhoutbeheer langs kanaal Gent-Oostende in Beernem is kaalkap.

11 December 2020

Groen protesteert: hakhoutbeheer langs kanaal Gent-Oostende in Beernem is kaalkap.

  In opdracht van de Vlaamse Waterweg NV, dat de waterwegen in Vlaanderen beheert en exploiteert zal een aannemer vanaf midden december al het ‘hakhout’ kappen langs het kanaal Gent-Oostende in de zone Sint-Jorisbrug – Beernembrug op linkeroever (kant van de Beernemse Watersportvereniging).  “Maar hakhout wordt hier wel erg ruim geïnterpreteerd,” steekt Beernemse Milieuschepen Jan Vanassche (Groen) van wal. “Want het is de bedoeling dat alle bomen met een omtrek van minder dan 1 meter voor de bijl gaan.  Dit betekent dat zo goed als alle bomen en struiken langs dit deel van het kanaal gekapt zullen worden en er uiteindelijk nog amper iets zal blijven rechtstaan. Dat is geen voorbeeld van goed beheer.“

De Vlaamse Waterweg NV heeft het in haar mededeling over hakhoutbeheer waarbij de meeste bomen op een twintigtal centimeter boven de grond afgezaagd worden zodat ze in de komende seizoenen weer kunnen uitschieten en op termijn een nieuw groenscherm vormen. Nog volgens de NV moet deze kap zorgen voor een verjonging van de beplanting langs de oevers en voor een diverser ecosysteem.

Beernemse schepen voor Milieu Jan Vanassche (Groen) is niet te spreken over deze manier van werken. “De systematische kaalkap van ecologisch waardevolle bermen valt echt niet uit te leggen. Aan de ene kant heeft de Vlaamse Regering plannen om op grote schaal bomen aan te planten, maar terzelfder tijd laat ze toe dat gezonde, streekeigen bomen (zomereiken, elzen, enz.) langs de kanaaloevers omgehakt worden. Begrijpe wie kan.” 

Ook Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) is verbijsterd. “ Door massaal zulke grote stroken te kappen, vernietig je de schuilplek voor veel dieren. Echt slecht voor onze biodiversiteit, dus”, vindt ze. “ Eerder gaf Vlaams Minister van Openbare Werken, Lydia Peeters al aan  dat ze werk wil maken van gefaseerde kap over kleinere stroken. Maar hier is dit opnieuw niet het geval. Ik zal deze werkwijze alvast aankaarten in het Vlaams Parlement’ vult Mieke Schauvliege aan. ‘ Dergelijke werken zouden eigenlijk ook alleen maar het gevolg mogen zijn van een doordachte strategie vastgelegd in een beheerplan, waar gemeente en bewoners ook inspraak in hebben. Dat beheerplan is er nog steeds niet’, besluit Mieke Schauvliege.

Al decennia lang staan de kanaalbermen in de provinciale en gemeentelijke structuurplannen ingekleurd als groene assen. Bovendien is er nog het lopende landinrichtingsproject Veldgebied Brugge, waarbij diezelfde Vlaamse overheid aanzienlijke investeringen voorziet in landbouw, natuur en recreatie om de knelpunten en impact op het landschap van zowel de spoorlijn Gent-Brugge- Zeebrugge, de nieuwe wegverbinding N31-N49 als het kanaal Gent-Brugge te milderen.

“Bovendien brengt de Vlaamse Waterweg NV de gemeente helemaal niet op de hoogte van deze werken”, vertelt schepen Jan Vanassche.  “Laat staan dat we een advies kunnen geven. Zo bekruipt ons een gevoel van machteloosheid. Terwijl we zelf binnen de gemeente zo milieubewust mogelijk het groen willen beheren en ernaar streven om enkel bomen te kappen omwille van ziekte of omwille van de veiligheid, mag de Vlaamse overheid hier heel losjes de hakbijl hanteren”.

“Deze absurde situatie waarbij de ene partij heel veel bomen kapt en de andere partij bomen aanplant moet stoppen”, besluit Jan Vanassche.  

(foto: van links naar rechts: schepen voor milieu Jan Vanassche, gemeenteraadslid Rolle De Bruyne en Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege)