Groen! plaatst eerste Octopuspaal in Beernem

16 September 2009

Op woensdag 16 september '09 beleefde Beernem een primeur: Groen! zet de eerste octopuspaal in de gemeente, en dit ? niet toevallig - aan de gemeenteschool in Oedelem. Met onze actie willen we nogmaals de aandacht vestigen op de verkeersonveilige situatie aan de schoolpoorten van de verschillende scholen in Beernem. Het wordt hoog tijd dat het gemeentebestuur eindelijk eens middelen vrijmaakt om de schoolomgevingen te beveiligen. Elke school uitrusten met zo'n paarsgele paal is zeker al een eerste stap. In 2005, bij de wettelijke verplichting om zone 30 in te richten aan elke school, voerden we ook al actie aan dezelfde school en interpelleerden we hierover in de gemeenteraad om te pleiten voor extra maatregelen om de schoolomgevingen her in te richten. Maar het gemeentebestuur gaf geen krimp, met als gevolg dat er 4 jaar later nog steeds niks veranderd is, wat we eigenlijk onbegrijpelijk vinden.Beernem telt op haar grondgebied 10 scholen met in totaal een 2000-tal leerlingen. 7 ervan zijn basisscholen, met jonge kinderen die extra kwetsbaar zijn in het verkeer. We vinden het dus zeker de moeite waard om maatregelen te nemen die de veiligheid van deze jongeren en kinderen in het verkeer verhogen. Maatregelen die voor de hand liggen, zoals het veiliger maken van de schoolroutes en het herinrichten van de schoolomgevingen. Wat de schoolroutes betreft komt er langzaam aan beterschap, maar wat de schoolomgevingen betreft, blijft het gemeentebestuur heel erg in gebreke. Recent nog laakten we de houding van de burgemeester en de schepenen die niet ingingen op onze vraag om aan elke school een octopuspaal te plaatsen. Blijkbaar vindt het gemeentebestuur het de moeite niet waard om hiervoor geld uit te trekken. Nochtans herkent iedereen intussen zo'n paal en weten automobilisten daardoor meteen dat ze een schoolpoort naderen en extra voorzichtig moeten zijn. Een octopuspaal kost ook geen stukken van mensen (ongeveer 1.360 euro exclusief BTW), dus we weten echt niet wat het gemeentebestuur tegenhoudt om hierin te investeren.

We zijn trouwens niet de enigen die vinden dat de situatie aan de Beernemse schoolpoorten beter kan. Vorig jaar onderzocht een Vlaamse krant de schoolomgeving van 3 scholen in Beernem. De conclusie was duidelijk: 2 van de scholen haalden een bedroevende score van 6/10. Eén school (Basisschool St.-Joris) haalde een matige score (7/10) maar dan vooral omdat ze langs een rustige straat ligt?

Wie langs de scholen in de omliggende gemeenten passeert, merkt hoe fors deze gemeentebesturen de laatste jaren geïnvesteerd hebben in het veiliger maken van de schoolomgevingen. In Brugge, maar ook in Knesselare, Maldegem, enz. staat aan elke school een octopuspaal of andere aandachtstrekker, zijn er uitgebreide zones 30, verkeersdrempels, enz. In Beernem zitten we, wat dit betreft, nog in de oertijd, zo lijkt het.

Een schrijnend voorbeeld van de desinteresse van het gemeentebestuur om de buurt rond de school aan te pakken is de situatie aan de gemeenteschool in Oedelem: als automobilist rij je er zo voorbij, zonder dat het je opvalt dat je een school passeert. De geparkeerde auto's en de bus belemmeren het zicht op het verkeer als kinderen de straat willen oversteken, enz.

Trouwens, in de dorpskern van Oedelem liggen op nauwelijks een paar kilometer van elkaar 3 scholen: al jaren vragen we dat het gemeentebestuur van die enkele kilometers een zone 30 zou maken, maar tot op vandaag weigert het gemeentebestuur dit. We vragen ons nog steeds af waarom. Wetenschappelijke studies tonen aan dat een verlaging van de snelheid het aantal letsels en de ernst van een letsel bij een ongeval drastisch vermindert. De stopafstand van een auto bij een snelheid van 30 km/u bedraagt in ideale omstandigheden 13,5 meter. Bij 50 km/u is dat ruim het dubbele (27,5 meter). Bij 70 km/u heeft men 44,5 meter nodig!

Bij voetgangers sterft 5% bij een aanrijding door een voertuig dat ongeveer 30 km/u rijdt. Bij een aanrijding aan ongeveer 50 km/u is de kans op overlijden 45%. Dit stijgt tot 85% als het voertuig 65 km/u rijdt.

Vermits het gemeentebestuur toch geen geld wil uitgeven aan verkeersveiligheid rond scholen zou ze eraan kunnen denken om dergelijke maatregel in te voeren, want die kost nauwelijks iets, terwijl ze daadwerkelijk bijdraagt tot het verhogen van de verkeersveiligheid voor de jonge fietsertjes en hun ouders. Maar blijkbaar is zelfs dat te veel gevraagd.

Zeker, de kinderen kregen een tijd geleden van de politici nog gratis fluojasjes, van de provincie een schoolroutekaart en dankzij de inspanningen van de politie kregen ze ook onontbeerlijke verkeerslessen, maar dit is onvoldoende, als het niet hand in hand gaat met het veiliger maken van de schoolomgeving en de wegen van en naar de scholen.

We menen dat er vooral van de kant van de kinderen, hun ouders en de school (verkeersopvoeding) heel wat inspanningen komen, maar dat de gemeente daar te weinig tegenover stelt. De situatie kan immers maar pas echt veiliger worden als ook de infrastructuur aangepakt wordt.

We herhalen daarom nog eens onze eisen:

  • Alle schoolomgevingen moeten veiliger gemaakt worden: dit kan in de eerste plaats door ervoor te zorgen dat schoolomgevingen heel herkenbaar zijn voor automobilisten. Rood asfalt, een octopuspaal, wegversmallingen, accentuering en extra beveiliging van het zebrapad (kinderen kunnen niet altijd de snelheid van de aankomende auto's inschatten), verkeersremmers, bredere voetpaden, herbekijken van de parkeerplaatsen, enz. zijn daarvoor dringend nodig.
  • Ook de schoolroutes moeten aangepakt worden: de snelheid moet er, waar mogelijk verlaagd worden, de fietspaden duidelijker aangeduid, enz.

We hopen dat het gemeentebestuur er eindelijk eens oren naar heeft en de komende jaren een inhaaloperatie uitvoert.