Groen niet te spreken over verkoop 3 OCMW-woningen in Knesselarestraat in Oedelem

11 November 2015

Aan de geplande verkoop van 3 sociale OCMW- woningen in de Knesselarestraat is geen touw vast de knopen. Zeker gezien de huizen het OCMW  jaarlijks 3.500 euro winst opleveren en ze nog maar recent (in 2011) volledig gerenoveerd werden voor een bedrag van 76.000 euro. N-VA breekt daarbij ook haar belofte om geen OCMW- patrimonium te verkopen.  De N-VA ?CD&V- meerderheid in de OMCW- raad keurde de verkoop van 3 OCMW- woningen in de Knesselarestraat in Oedelem principieel  goed.  Daarmee breekt N-VA haar belofte om geen OCMW- patrimonium te verkopen (zie uittreksel website N-VA- Beernem hieronder).  De verkoop moet volgens de meerderheid de leningslast van het OCMW verminderen. Maar we vinden de verkoop vooral onbegrijpelijk omdat de verhuring van deze  recent gerenoveerde woningen volgens de eigen cijfers van het OCMW de OCMW- kas  jaarlijks gemiddeld ruim 3.500 euro oplevert. Terwijl bv. de sociale OCMW- bejaardenwoningen in de Hoveniersstraat en de Herfstraat de gemeente elk jaar met een verlies van 60.000 euro (cijfers 2011) opzadelen  en je dus zou verwachten dat de gemeente, als ze toch per se wil beknibbelen op het OCMW, bij voorrang deze woningen op de privémarkt zou gooien. Men moet ons toch eens uitleggen waarom het OCMW iets dat winstgevend is, wil verkopen. Wij kunnen er in elk geval geen touw aan vastknopen. Een ding is ons duidelijk: sinds de N-VA-CD&V- coalitie in het zadel zit, is het OCMW de gebeten hond. Die meerderheid liet in haar beleidsplan inschrijven dat er tegen het einde van de huidig legislatuur (2018) meer dan 650.000 euro gesnoeid moet worden in het OCMW- budget.  Na de afschaffing van de OCMW- secretaris- de gemeentesecretaris vervult nu ook deze functie- is de verkoop van patrimonium een volgende stap. Het past binnen de neoliberale strategie van de nieuwe meerderheid waarbij openbare en sociale voorzieningen afgebouwd worden. Het is volgens ons een ideologische aanval op ons sociaal model die ten koste gaat van de sociaal en financieel zwakkeren. De 3 huurwoningen tellen 3 slaapkamers en zijn de enige ruime gezinswoningen die eigendom zijn van het OCMW van Beernem.

Groen kant zich tegen de verkoop van sociale huurwoningen en tegen de verkoop van onroerend OCMW- patrimonium in het algemeen.  Dit patrimonium wil Groen gebruiken waarvoor het bestemd is, o.a. om mensen die het moeilijk hebben betaalbare huisvesting te bezorgen. In elk geval is de verkoop van deze woningen een mooi cadeau van de gemeente en het OCMW aan een toekomstige koper.