Groen! is leugens rond historisch huis Maes beu!

21 Februari 2007

In een recent persbericht (dd. 16 februari )verklaart het kersverse Beernemse schepencollege dat ze de bescherming wil opheffen van het historische pand 'huis Maes' langs de Bruggestraat in Oedelem. Ze haalt hiervoor nog maar eens de intussen overbekende 2 drogredenen aan: het gebouw staat te dicht langs de straat en zou daardoor de verkeersveiligheid in het gedrang brengen en de kosten van de restauratie van de eeuwenoude burgerwoning zouden de prijzen van de sociale appartementen opdrijven. 2 fabeltjes waarmee het schepencollege de openbare opinie tracht te misleiden. Eerst en vooral wat de vermeende verkeersonveiligheid betreft: het huis Maes staat er al bijna tweehonderd jaar en tot op vandaag is er ons geen enkel geval bekend van een ongeval ter hoogte van deze burgerwoning. Meer nog, het is precies omdat er aan dit historische pand een versmalling van de rijweg is dat automobilisten gedwongen worden om trager te rijden en de verkeerssituatie er dus veiliger door wordt! We houden trouwens ons hart vast, mocht dit deel van de Bruggestraat plotseling breder gemaakt worden.Wat het te smalle voetpad betreft, dit betreft slechts een heel kort gedeelte en de oplossing ligt dan ook voor de hand: het voetpad verbreden! Zo wordt een echt poorteffect gecreëerd, wat ook in het voordeel is van de jonge fietsertjes die dagelijks deze drukke weg gebruiken om zich naar één van de drie scholen in de buurt te verplaatsen. Trouwens, de onoordeelkundige inplanting van de groen-witte paaltjes (zogenaamde olifantenpoten) op het voetpad aan de overkant en dat over tientallen meters, zorgt er voor dat op sommige plaatsen de doorgang vaak even smal is. We hebben dit al jaren geleden aangekaart, maar nog steeds zonder gevolg?

Bovendien moet ons dit van het hart: amper 2 jaar geleden weigerde het schepencollege categoriek om zone 30 in te voeren in de Bruggestraat en de Knesselarestraat tussen de vrije school Ter Bunen en de gemeenteschool, alhoewel dit een druk gebruikte schoolroute is. Het is ook langs dit gedeelte van de rijweg dat het historische pand Maes zich bevindt. Het college ging toen met haar weigering regelrecht in tegen een beslissing van de gemeenteraad. De veiligheid van de jonge fietsertjes woog toen blijkbaar niet zwaar genoeg. Bovendien wachten we nog steeds vergeefs op het verkeersveilig maken van de schoolomgevingen aan beide scholen! Hoewel de gemeenteschool, waarvoor het schepencollege bevoegd is, langs de drukke Knesselarestraat ligt, heeft ze zich ook dit jaar niet ingeschreven in het Octopusplan, en zijn er dus geen visuele markeringen aangebracht zoals een Octopuspaal en gekleurd asfalt om de nabijheid van een school te accentueren. De bezorgdheid om de verkeersveiligheid is dus blijkbaar erg selectief.

Ook het argument dat de kosten voor restauratie van het historische herenhuis de prijs van de sociale appartementen de hoogte zou injagen, houdt geen steek. De bouwheer, de Interbrugse Huisvestingsmaatschappij, renoveerde enkele jaren geleden de oude Bloemmolens Dewulf in Brugge. Haar raad van bestuur heeft er op de bovenste verdieping vandaag nog steeds een vergaderzaal. "Ondanks de hoge kostprijs van de renovatiewerken blijkt de huurprijs van de sociale appartementen er bijzonder laag te liggen", meldde een woordvoerder van de Interbrugse toen met de nodige fierheid.

Waarom het cultuurhistorisch patrimonium in Brugge met de nodige zorg in stand gehouden wordt en in onze gemeente alles wat ook maar enigszins waardevol is onder de sloophamer moet verdwijnen, is ons een raadsel. Blijkbaar hebben bouwfirma's, ook de zogenaamde sociale bouwmaatschappijen, het hier voor het zeggen en bepalen zij de politieke agenda?

Oedelem telt nu nog slechts 2 beschermde monumenten: de oude stoommotor van de voormalige steenbakkerij die onder een sjofel afdak staat te verkommeren en het huis Maes, waarvan de Minister in zijn Beschermingsbesluit gewag maakt van "een imposante herenwoning die beeld -en structuurbepalend is in de Oedelemse dorpskom." In plaats van trots te zijn op dit cultureel erfgoed, en het te koesteren, wil het gemeentebestuur ook dit met de grond gelijk maken.

De waardevolle burgerwoning, met elementen uit de 18de eeuw, is nochtans één van de weinige typische huizen die overeind gebleven is in de kaalslag die de laatste jaren op en rond de Oedelemse markt heeft plaatsgegrepen ? en bij uitbreiding in de hele gemeente. Daarbij moesten karakteristieke woningen plaats maken voor vaak spuuglelijke architectuur die helemaal niet past in een landelijke gemeente. Nauwelijks 2 jaar geleden moest b.v. nog het 17de eeuws huisje, gekend in de volksmond als "het oudste huisje van Oedelem" in de Hof Raes, eraan geloven. Dat 'huis Maes' toch overeind gebleven is, dankt het aan de bescherming door toenmalig minister Van Grembergen en dit op initiatief van de plaatselijke Monumentenvereniging vzw Dorpszicht.

En zeggen dat we hoopten op beterschap, nu het college een jonge en enthousiaste schepen met de bevoegdheid van erfgoedbeleid heeft? We vragen ons alleen af, welk erfgoed er nog zal overblijven, indien het schepencollege nu ook weer haar zin krijgt??