Groen hekelt verkoop pastoriewoningen Oedelem en Sint- Joris

21 December 2016

Groen is er niet over te spreken dat Beernem de pastoriewoningen van Oedelem  en Sint-Joris wil verkopen.  Het is een schoolvoorbeeld van kortetermijnpolitiek. De verkoop brengt  eenmalig inkomsten op, maar dwingt de gemeente om andere woningen te huren om te voldoen aan haar plicht om vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Dat zal de gemeente op termijn meer kosten. Na de verkoop van de 3 sociale woningen in de Knesselarestraat en de besparingen van 650.000 euro op het OCMW- budget is dit het zoveelste manoeuvre van de CD&V-N-VA-coalitie om haar sociale verplichtingen verder af te stoten. Onverantwoord, nu het aantal leefloners en ouderen die een beroep doen op financiële steun jaar na jaar stijgt.

Na de verkoop van de sociale woningen in de Knesselarestraat, wil de gemeente nu ook af van haar pastoriewoningen. Het past binnen de politiek van deze CD&V-N-VA-coalitie om haar sociale verplichtingen verder af te bouwen. Want de pastoriewoning in Oedelem herbergt momenteel een Lokaal Opvang Initiatief (LOI), een kleinschalig opvanginitiatief voor asielzoekers dat gefinancierd wordt door de federale overheid, maar georganiseerd door het OCMW. Terwijl het gemeentebestuur nu nog inkomsten haalt uit de verhuur van de pastoriewoning in Sint-Joris aan vzw 4Veld, en met de pastoriewoning van Oedelem een tijdelijke opvangplek heeft voor vluchtelingen, moet de gemeente na de verkoop zelf op de huurmarkt gaan om verschillende woningen te huren. En dit is verre van een duurzame oplossing. Want dit zal de gemeente op lange termijn uiteindelijk veel meer kosten dan de eenmalige opbrengsten van de verkoop. De gemeente schat de opbrengst van de verkoop van beide woningen op 375.000 euro.

Deze verkoop komt bovenop de geplande besparingen van 650.000 euro op het OCMW- budget (binnen deze legislatuur te verwezenlijken) en de recente verkoop van de 3 sociale woningen in de Knesselarestraat. Voor ons is het duidelijk: de afbraak van de sociale opdracht van de gemeente is een politieke keuze die leefloners, werklozen, vluchtelingen, arme mensen de nodige hulp wil afnemen en ze wil afschilderen als mensen die de penibele situatie waarin ze zitten zelf gezocht hebben.  Dit is de voortzetting op lokaal vlak van de politiek van de Vlaamse en federale regering waarvan CD&V en N-VA ook deel uitmaken.

Groen wil een ander, warmer beleid dat werk maakt van meer gelijkheid en kwetsbare mensen beter ondersteunt en vooruithelpt.