Groen en sp.a willen dat opbrengst kledingcontainers naar de sociale economie gaat

28 Januari 2018

In Beernem staan momenteel 27 kledingcontainers, voor het overgrote deel afkomstig van commerciële bedrijven die hiermee flink wat winst opstrijken. Want, in tegenstelling tot wat veel inwoners denken, dient hun weggegeven kledij helemaal geen goed doel. Reeds in april 2017 vroegen Groen Beernem en sp.a Beernem daarom om via een aanbesteding enkel nog niet-commerciële containers toe te laten op het grondgebied van de gemeente, en de opbrengst van de kledingcontainers toe te wijzen aan een sociaal doel. Ondanks de uitdrukkelijke belofte van de schepen voor Afvalverwerking aan de gemeenteraad, blijkt uit het bestek dat het schepencollege in december 2017 goedkeurde, dat er in de aanbesteding helemaal geen gedeelte wordt voorzien voor de niet-commerciële sector. Er wordt slechts één container op het recyclagepark voorbehouden voor de sociale economie (tegenover 14 containers voor de commerciële sector). Bovendien werd deze opdracht voor de sociale economie nog niet opgemaakt of uitgeschreven.

In het bestek staat ook niet uitdrukkelijk opgenomen welke boodschap er op de containers zal komen zodat de inwoners weten wat er met hun kledij gebeurt.

De gemeente zal met deze overheidsopdracht bijdragen aan de winsten van één commercieel bedrijf, en ze zal er zelf ook een stevige duit aan verdienen (geschatte inkomsten voor de gemeente: €15.000). Maar de mensen voor wie de opbrengst eigenlijk zou moeten bestemd zijn, blijven in de kou staan. 

In plaats van de winsten volledig te privatiseren, willen Sp.a Beernem en Groen Beernem dat de sociale economie een eerlijke kans krijgt om textiel in te zamelen, omdat de sociale economie een belangrijk maatschappelijk doel dient, namelijk de (her)integratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bovendien willen we dat het schepencollege de opbrengsten die de gemeente haalt uit de overheidsopdracht integraal gebruikt ten voordele van een sociaal doel.