Groen en sp.a trekken in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

03 September 2017

?Voor het eerst in de politieke geschiedenis van Beernem bundelen sp.a Beernem en Groen Beernem de krachten. Beide partijen willen samen een warm, progressief, sociaal en ecologisch alternatief vormen voor de centrumrechtse CD&V-N-VA-coalitie die nu in Beernem de lakens uitdeelt. Met een kartellijst waarbij Groen trekt en sp.a duwt, willen we resoluut gaan voor een echt ander beleid, een beleid met een hart, een hart voor Beernem. ?De laatste jaren is de samenwerking tussen sp.a Beernem en Groen Beernem sterk gegroeid, we delen heel vaak dezelfde visie op de onderwerpen die in de gemeenteraad aan bod komen. Het is dan ook een logische stap om die samenwerking te bestendigen en te verstevigen. Na constructieve gesprekken, waarbij we elkaar nog beter leerden kennen en waarderen, en na consultatie van onze leden en achterban, zag het idee van een kartel het licht.Omdat het huidige kiessysteem vooral de grote partijen bevoordeelt, hopen we door samen te werken de stem van onze kiezers een sterker gewicht te geven.

Onze ambitie is duidelijk: wij willen besturen vanaf 2019, als we hiervoor het mandaat krijgen van de Beernemnaars.

Met het kartel sp.a-Groen willen we een beleid met een hart, een hart voor Beernem. Wij willen een zorgzame, ecologische en solidaire samenleving. Tegenover angst en verdeeldheid zetten wij menselijkheid en verbondenheid.

Als kartel kiezen we voor:

  • Een sociale en solidaire gemeente met aandacht voor mensen die het moeilijk hebben

  • Een gezonde, groene, biodiverse, milieu- en klimaatvriendelijke gemeente

  • Een duurzame en betaalbare gemeente om te wonen

  • Een verkeersveilige, mobiele gemeente met echt veilige schoolomgevingen en betaalbaar openbaar vervoer

  • Een landelijke gemeente met aandacht voor familiale en milieuvriendelijke landbouw

  • Een gemeente die lokaal ondernemen en winkelen stimuleert en die zich toeristisch op de kaart zet

  • Een gezellige, warme gemeente die het verenigingsleven (sociaal-culturele organisaties, sportverenigingen, ?) aanmoedigt en ondersteunt

  • Een gemeente met speciale aandacht voor kinderen én senioren

  • Een gemeente die cultuur in zijn al zijn facetten ondersteunt en promoot en die haar erfgoed respecteert

  • Een gemeente die financieel gezond is, rechtvaardig belast, die ten dienste staat van iedereen en die burgers meer inspraak geeft in het beleid.

Het is geen toeval dat we Het Trefhof als plek kiezen om het nieuws over ons kartel bekend te maken. Met zijn pluktuin en zijn zomerbarak verenigt het initiatief zowel het ecologische als het sociale, en wil het een positieve ontmoetingsplek zijn voor en van Beernem. Dit sluit naadloos aan bij ons project dat een positief project wil zijn voor onze gemeente én een project waarin ecologisch en sociaal de trefwoorden zijn.

We bedanken dan ook de mensen van het Trefhof, en heel speciaal de vrijwilligers, die ons de kans gaven om deze unieke locatie te gebruiken.  

Ons verkiezingsprogramma is nog "in opbouw". Hoe het er finaal zal uitzien, wordt immers mee bepaald door elke Beernemnaar. Het kloppend hart van Beernem is immers de Beernemnaar zelf.

Daarom nodigen we alle inwoners uit om deel te nemen aan onze bevraging via www.hartvoorbeernem.be of via de pagina's in Vrije Tijd van oktober. Ook tijdens deur-tot-deur-bevragingen, de Beernemse avondmarkt (22 september) en andere evenementen luisteren we graag naar de bezorgdheden en meningen van elke inwoner.

Bovendien roepen wij hierbij alle voorzitters van de Beernemse adviesraden en verenigingen op om ons uw memoranda voor de verkiezingen te bezorgen. Uw raden en verenigingen voelen immers meer dan wie ook de polsslag van het Beernemse samenleven.

Wij willen een écht ander beleid, een beleid met een hart, een hart voor Beernem en samen met onze inwoners willen we van Beernem dan ook voor iederéén een warme en aangename gemeente maken om in te wonen, te werken en (samen) te leven.Ignace Gernaey

Voorzitter Sp.a Beernem

 

 

Ignace Tousseyn

Voorzitter Groen Beernem