Groen! deelt de bezorgdheid over de uitbreiding van het slibstort in Sint-Joris

22 Juni 2007

Sint-Joris is het kleinere broertje (of zusje) binnen Groot-Beernem, maar deze kleine gemeenschap wordt uit diverse hoeken bedreigd door onverantwoorde bouwprojecten  die helemaal niet passen in deze landelijke gemeente. N aast deze bouwplannen vormt ook het aanwezige slibstort een permanente bron van ongenoegen. Uit het slib wordt zand gewonnen en dat zand kan dan opgekocht worden en weggevoerd worden door aannemers en wegenwerkers, wat druk vrachtwagenverkeer tot gevolg zal hebben. Nu duiken er plannen op om het slibstort nog verder uit te breiden. We steunen dan ook

het protest van de hr. Roger De Rycker, oud-gemeenteraadslid en inwoner van Sint-Joris tegen deze uitbreiding.