Groen! blijft gekant tegen komst industriële varkenskwekerij

10 Januari 2006

De informatievergadering van 5 januari op het gemeentehuis waar talrijke buurtbewoners aanwezig waren, heeft ons verder gesterkt in de overtuiging dat dergelijk grootschalig varkensbedrijf niet thuishoort in de Legeweg te Beernem. De toekomstige uitbater, Ivan Tolpe, reeds eigenaar van 3 varkensbedrijven in onze provincie, stelde dat hij in Beernem op termijn tot 8.000 varkens wil kweken. Voor ons is dit van het goede te veel. Nu al lopen in onze gemeente verschillende aanvragen voor uitbreiding van bestaande varkensfokkerijen of omschakeling van runderen naar varkens. Veelal gaat het om familiale bedrijven. Industriële complexen horen volgens ons niet echt thuis in waardevol agrarisch gebied. Ook na de informatievergadering op het gemeentehuis van donderdag 5 januari blijven wij van Groen!-Beernem gekant tegen de komst van een grootschalig varkensbedrijf in de Legeweg te Beernem. Wij appreciëren de openhartigheid van de zaakvoerder Ivan Tolpe over zijn toekomstplannen en de beloftes dat hij de varkenskwekerij zo milieuvriendelijk mogelijk zal uitbaten, maar we hebben zeker niet met een goed gevoel de vergadering verlaten, zoals hij alle aanwezigen bij aanvang beloofde. Al een eerste, niet-ingeloste belofte?Uit de informatie bleek dat de illegale stallen blijkbaar zonder meer kunnen geregulariseerd worden en dat zelfs het zwaar vervuilde terrein probleemloos kan gesaneerd worden. Volgens de uitbater is hij in die zin dan ook een weldoener, gezien de site anders door de tand des tijds en de weerselementen een nog ergere vervuiling in de wijde omgeving zou veroorzaken.

We vragen ons dan ook hardop af wat de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur in deze hele zaak is. Heeft het schepencollege wel voldoende initiatieven genomen om deze stinkende stal uit te mesten?

Hoe dan ook is het voor ons duidelijk dat een varkensfokkerij van dergelijke industriële omvang (8.000 varkens) zeker een negatieve impact zal hebben op de hele buurt en niet thuishoort in de Legeweg, noch op enige andere plaats in het waardevol agrarisch gebied van Beernem en omstreken.

Het is ook erg spijtig dat de versoepelingen in de Vlarem II-wetgeving, op vraag van de landbouwsector zelf, nu misbruikt worden door kapitaalkrachtige bedrijfsleiders om gezinsgebonden varkensbedrijven te gaan beconcurreren. Niet iedereen kan zich permitteren om een studiebureau met beslagen juristen in te schakelen, zoals de hr. Ivan Tolpe doet. We steunen dan ook voluit het actiecomité dat opgericht werd om de inplanting tegen te houden. We zijn ervan overtuigd dat de leefkwaliteit van de betrokken omwonenden moet primeren op het winstprincipe en blijven als milieupartij absoluut voorstander van kleinschalige, gezinsgebonden en duurzame landbouw. Bedrijven op industriële leest geschoeid, passen niet in dit plaatje.