Groen Beernem tegen GAS-reglement dat spelende kinderen wil bestraffen

19 Juli 2014

GROEN BEERNEM ZEGT NEEN TEGEN GAS- REGLEMENT DAT SPELENDE KINDEREN WIL BESTRAFFEN We betreuren de goedkeuring van het nieuwe GAS ?reglement dat pietluttigheden bestraft en onverdraagzaamheid en verzuring aanmoedigt.Je fiets niet op slot doen, in een boom klimmen in het bos, verkleed op straat lopen om te supporteren voor de Rode Duivels, te luid lachen of babbelen op straat, te luid vergaderen, enz.  voortaan kan je  voor deze en veel meer pietluttigheden een GAS- boete krijgen in Beernem.  Met dank aan het nieuwe algemeen politiereglement dat de CD&V-NV-A- meerderheid op de gemeenteraad van 3 juli goedkeurde. Groen vindt geen woorden genoeg om dit reglement te verketteren en keurde het dan ook resoluut af. 

Groen- gemeenteraadslid Roos Lambrecht: "Niet enkel is het een aanfluiting van de rechtstaat omdat de ambtenaar die de GAS- boete geeft ook het verweer behandelt van de zogenaamde dader en dus terzelfder tijd rechter en partij is. Maar bovendien schiet het GAS- reglement zijn oorspronkelijke bedoeling ver voorbij, nl. kort op de bal spelen omtrent kleine criminaliteit,overlast en vandalisme. Het is integendeel uitgemond in een overreglementering  van wat vooral niet mag, waarbij vooral kinderen en jongeren geviseerd worden.

Komt daarbij dat de GAS- ambtenaar, de gemeentesecretaris dus, niet onafhankelijk is en het is overduidelijk dat willekeur en misbruik om de hoek loeren.

Dat zelfs de opmerkingen van de jeugdadviesraad zo goed als genegeerd werden, zegt genoeg over het repressief klimaat dat de huidige coalitie hier in onze gemeente wil installeren.  Ondanks talloze voorbeelden van absurditeiten en mistoestanden die de afgelopen periode in de media verschenen als gevolg van de bepalingen in de GAS- reglementeringen, neemt de meerderheid de betwiste artikels gewoon over en blijft ze  koppig doorgaan met deze gevaarlijke onzin.  Tergend is dat wie niet akkoord gaat met een opgelegde GAS- boete niet anders kan dan op eigen kosten een procedure bij de politierechtbank op te starten.

"Wij zijn tegen dit GAS- reglement dat in elke inwoner een mogelijke crimineel ziet, we gaan integendeel voor een warme, verdraagzame samenleving, waarbij kinderen en jongeren nog in alle vrijheid kunnen spelen en mensen elkaar nog kunnen ontmoeten in het verenigingsleven, zonder dat ze een boete riskeren omdat iemand vindt dat ze teveel lawaai maken", zegt  Groen- gemeenteraadslid Rolle De Bruyne.

Het incident in april waarbij jonge leden van de Chiro  na de klacht van een duivenmelker een GAS-boete riskeerden omdat ze op het speelterrein Galgeveld in Sint- Joris een vlieger oplieten, bewijst het  ten volle: heel wat bepalingen in het algemeen politiereglement zijn zo repressief dat ze beletten dat kinderen en jongeren nog kunnen spelen. Maar ook verenigingen worden geviseerd, want als zij te luid vergaderen, kan dit leiden tot een fikse boete. Meer nog, heel wat van de talrijke verbodsbepalingen die erin vermeld staan, leidden in ander gemeenten al tot absurde GAS- boetes die bv. terug te vinden zijn in de top 100 van de belachelijkste en absurdste GAS- boetes op het internet. 

Alleen al over geluidsoverlast is het aantal absurde bepalingen niet bij te houden. 

Artikel 6 bepaalt dat je best muisstil bent wanneer je je op openbaar terrein begeeft. Want in Beernem  is het verboden om het even welk geluid of rumoer te maken, veroorzaakt zonder reden of zonder noodzaak en dat is toe te schrijven aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners in het gedrang te brengen. Ook het lawaai dat spelende kinderen maken levert een sanctie op, behalve als ze onder toezicht staan van georganiseerde opvang.

Artikel 21 zet alle deuren open voor zij die willen verbieden en sluit bijna alle deuren voor zij die willen organiseren. Het artikel bepaalt dat  de organisatoren  van vergaderingen én de uitbaters van de betrokken lokalen strafbaar zijn wanneer het lawaai dat binnen gemaakt wordt de bewoners uit de buurt hindert. Er is geen objectieve maatstaf die bepaalt hoeveel lawaai er dan wel mag gemaakt worden, het volstaat dat een buur klacht indient en de organisatoren mogen hun portefeuille opentrekken.  

Wie een haan bezit die bij het ochtendgloren kraait, of een hond die geregeld blaft, riskeert een GAS- boete, want artikel 22 zegt dat de eigenaars of houders van dieren ervoor moeten zorgen dat deze dieren geen geluiden veroorzaken die de rust van de bewoners in het gedrang kunnen brengen. En dat in landelijk gebied!

Luid babbelen of spelen mag niet meer, maar  voor de schrikkanonnen van tuin- en landbouwers geldt een uitzondering:  op speciaal verzoek van de huidige meerderheid mogen deze hun kanonnen voortaan opstellen tot op 100 meter van bewoning i.p.v. op 200 meter.  En zeggen dat er genoeg alternatieven zijn (schrikballonnen, nepvogels, enz.) voor deze gaskanonnen?.

En ook de jagers worden ongemoeid gelaten: zij mogen rustig verder hun geweren laten knallen van zonsopgang tot zonsondergang? Niemand die hen iets kan maken.

Maar ook andere artikels focussen op pietluttigheden: artikel 97 geeft je een GAS- boete als je je auto niet voor je eigen woning of garage wast.  En artikel 112 verbiedt dan weer dat mensen op hun eigendom  een bewegwijzering naar bedrijven KMO's en/of handelszaken plaatsen.

En de beleidsvoerders vrezen zelfs dat picknicken tot een ernstig maatschappelijk probleem kan uitgroeien, want artikel 137 zegt dat dit slechts toegestaan is in groene ruimten 'op daartoe bestemde plaatsen'. Mogen we binnenkort in de parken en bossen speciale bordjes verwachten die aangeven waar je wel en niet mag picknicken?

En we kunnen nog een tijdje doorgaan. We vragen ons af wie er eigenlijk bepaalt wat gewenst en ongewenst gedrag is?

Ergerlijk is ook dat het nieuwe reglement in één adem de boetes verhoogt  van maximum 250 euro naar  350 euro voor volwassenen en tot 175 euro voor minderjarigen.

Telkens vertellen de beleidsvoerders dat het toch zo'n vaart niet zal lopen met die GAS- reglementeringen en dat die niet zo streng zullen toegepast worden. We vragen ons dan af waarom er dan een reglement is als die toch niet toegepast wordt. En waar de rechtszekerheid is als dit afhangt van de willekeur van de GAS- ambtenaar. Maar we zijn vooral  ongerust over de talloze voorvallen die intussen in de media verschenen en die net bewijzen dat men de bepalingen wel heel letterlijk neemt. Op de websites www.gasboetes.be en www.tegengas.be staan  daar genoeg  voorbeelden van.

"Groen pleit voor een warme, verdraagzame samenleving, waarbij kinderen en jongeren nog recht hebben om jong te zijn en plezier te maken en waar mensen nog samen kunnen vergaderen of feesten   zonder dat ze een GAS- boete riskeren. Dit GAS- reglement moedigt enkel de verzuring aan en ontwricht de goede verstandhouding", meent Rolle De Bruyne.  "We hebben alvast tegengas gegeven door dit reglement in de gemeenteraad af te keuren."