Groen! Beernem onthutst over positief advies Provinciale Milieuvergunningscommissie

17 Maart 2006

Provinciale Milieuvergunningscommissie geeft positief advies. Groen! -Beernem reageert onthutst. Schepencollege Beernem gaat ook niet vrijuit, aldus rapport commissie. Op vrijdag 17 maart '06 deelde de provinciale milieuvergunningscommissie haar advies mee i.v.m. de aanvraag van een milieuvergunning voor varkensbaron Tolpe, eigenaar van reeds 3 industriële varkenshouderijen. In het 13 pagina's tellende advies worden tot onze ontsteltenis alle 192 bezwaarschriften gewoonweg van tafel geveegd en krijgen vooral de beloftes van de hr. Tolpe veel gewicht. "Meteen is duidelijk welke kant het zal opgaan in West-Vlaanderen: meer varkens en meer mest, met enkel voordelen voor de kapitaalkrachtige varkensbaronnen en alle nadelen voor de omwonenden", aldus Groen!-provincieraadslid

Marc Vanpaemel.

"Maar ook het schepencollege van de gemeente Beernem gaat niet vrijuit in deze hele zaak, aldus de commissie in haar rapport: de passiviteit van de gemeente wordt terecht aan de kaak gesteld. Door jarenlang de ogen te sluiten voor de onverantwoorde situatie en niet als een goede huisvader op te treden, keert deze houding zich nu tegen het schepencollege. De bal ligt nu in het kamp van het provinciebestuur. Maar niemand die eraan twijfelt dat de gedeputeerden maar al te graag dit advies zullen volgen...."