Groen Beernem niet enthousiast over windmolenpark aan rand Bulskampveld

13 April 2017

Groen Beernem is niet enthousiast over de plannen van het bedrijf W-Kracht uit Zedelgem om drie windmolens te plaatsen in de Miseriestraat en Beelkens in Beernem , aan de rand van één van de landschappelijk mooiste gebieden van Beernem, nl. het landschapspark Bulskampveld.

We zijn voorstander van hernieuwbare energie en windmolens horen daarbij, maar we blijven op ons standpunt: niet om het even waar én onder bepaalde voorwaarden. Zo moet de provincie of de Vlaamse overheid in het algemeen eindelijk eens werk maken van een officieel windplan dat bepaalt waar grote windmolens kunnen komen en waar niet. Want open ruimte wordt blijkbaar nog altijd gezien als op te vullen ruimte voor voetbalstadions, bedrijvenparken, grootschalige winkelcentra, windmolenparken, enz.

Groen dringt aan op een doordacht, duurzaam windplan op provinciaal niveau dat rekening houdt met de kostbare open ruimte en windmolenparken concentreert in gebieden die reeds landschappelijk zijn aangetast zoals havens en grote industriegebieden. Zo biedt de Zeebrugse haven nog een zee van ruimte om dergelijke grootschalige molens te plaatsen.

Als de provincie het niet doet, kan de gemeente ook steeds zelf een initiatief nemen door een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) op te maken waar windmolens kunnen komen.  Helaas laat dergelijk uitvoeringsplan op zich wachten en weigerde de gemeente in het verleden al een aanvraag voor een windmolen in Industriepark-Noord.

Ook willen we dat burgers onder de vorm van een coöperatie in windenergie (en uiteraard ook in andere vormen van hernieuwbare energie)  kunnen participeren en dit is hier met dit project niet het geval, want het vereiste kapitaal van 6 miljoen euro voor de 3 windmolens kan onmogelijk met crowdfunding opgehaald worden. Zo'n coöperatie voert weliswaar een economische activiteit uit, maar in tegenstelling tot een kapitaalsvennootschap, wordt die niet gebruikt voor persoonlijke verrijking, maar om doelstellingen op ecologisch en maatschappelijk vlak te realiseren. En de burger heeft hierin zeggenschap. Het coöperatieve model kan ook de prijs voor hernieuwbare energie beheersbaar houden. Sinds de liberalisering van de energiemarkt in Vlaanderen in 2007 kunnen steeds meer mensen door de hoge elektriciteitsprijzen hun rekeningen niet meer betalen.

Het is voor ons duidelijk dat vooral kapitaalkrachtige groepen windenergie als winstgevende markt hebben ontdekt en hopen dat ze de resterende open ruimte in Vlaanderen bij wijze van spreken lukraak vol kunnen poten met grote clusters windmolens. Terwijl de burger een steeds hogere energiefactuur toegeschoven krijgt, tellen deze groepen intussen hun winst uit.  Zo'n verdienmodel wijzen we resoluut af.

We vinden het ook erg jammer dat zowel het gemeentebestuur als W-kracht het niet nodig vonden om de gemeentelijk adviesraden zoals de Milieuraad en de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) te raadplegen en ook geen advies vroegen aan Natuurpunt Beernem, beheerders van het nabijgelegen natuurgebied De Vaanders, hoewel de betrokken firma al 2 jaar met de voorbereiding bezig is.

Het gemeentebestuur gedraagt zich in dit dossier dus niet correct, ook al omdat ze in haar communicatie hierover naar het Burgemeestersconvenant verwijst, terwijl er daarin totaal geen sprake is van windmolens op het Beernems grondgebied.

Om al die redenen lopen we helemaal niet warm voor dit project.