Groen Beernem lanceert de BOBBY

25 Februari 2015

Geïnspireerd door de Gaby, het initiatief van Groen in de Antwerpse gemeente Hemiksem om inwoners financieel te belonen die een positieve bijdrage leveren aan het milieu, wil Groen in Beernem de Bobby lanceren. Staat Gaby voor Gemeentelijke Administratieve Beloning (i.p.v. GAS- boete) dan spreken de Beernemse groenen van de Bobby (Beloning Opgeruimd Beernem). Groen vindt dat de gemeente naast sensibilisatie en GAS- boetes nood heeft aan een positieve insteek door mensen te belonen die iets moois doen ten aanzien van zwerfvuil, netheid, het milieu in het algemeen. Een Beernemnaar die via een selfie, filmpje, enz. kan bewijzen dat hij meegeholpen heeft aan het net houden van het openbaar domein, maakt kans op een cadeaubon van 25 euro te besteden bij de lokale handelaars. De Bobby staat alvast op de agenda van de gemeenteraad van 26 februari. Groen hoopt dat ook de meerderheidspartijen zullen meegaan in dit positieve verhaal. De gemeente levert al inspanningen om zwerfvuil en sluikstorten op haar grondgebied aan te pakken. Zo is er o.a. de OCMW- dienst 'Proper en Net' die op permanente basis zwerfvuil opruimt. Anderzijds kunnen Beernemse verenigingen zelf het initiatief nemen om zwerfvuil op te ruimen. Zij worden hiertoe niet vergoed maar kunnen wel logistieke steun (fluojasjes, vuilniszakken, handschoenen, prikkers) aanvragen. De gemeentedienst haalt het verzamelde afval dan op. Ook is er de actie 'Letsdoit(tope)indevuilbak', een gezamenlijke actie van o.a. OVAM, IVBO, de provincie West-Vlaanderen waarbij verenigingen na registratie op de website prijzen kunnen winnen als ze zich engageren om het zwerfvuil in de omgeving van hun lokaal in een straal van 250 m op te ruimen en er in slagen om ook de mensen in de buurt hierbij te betrekken.

Ondanks al deze inspanningen blijft het probleem van zwerfvuil en sluikstorten reëel. Een meer structurele oplossing moet op termijn van de Federale of Vlaamse overheid komen door bv. het invoeren van statiegeld op blikjes en plastic flessen. Wanneer en of deze maatregel er komt is op dit moment nog onzeker.

In afwachting kan de gemeente echter nog een extra initiatief nemen: een maatregel op regelmatige basis die mensen beloont voor een positieve actie ten aanzien van afval, netheid, het milieu in het algemeen.

Zo'n beloning is ideaal om de aandacht voor het milieu/ de omgeving blijvend in de kijker te plaatsen en om appél te doen op elke Beernemnaar om mee zorg te dragen voor de netheid van het openbaar domein.

Bedoeling is dat een inwoner van Beernem die kan bewijzen dat hij de handen uit de mouwen gestoken heeft om de openbare ruimte (parken, plantsoenen, fietspaden, voetpaden, bermen, enz.)  proper te houden, kans maakt om een cadeaubon van 25 euro te winnen, te besteden bij de lokale handelaars. Elke inwoner kan op gelijk welk moment een bewijs van zijn opruimactie via mail, brief enz. doorsturen naar de gemeente.

Op het einde van iedere maand maakt een jury bestaande uit de stedenbouwkundige ambtenaar, de milieuambtenaar en de voorzitter van de milieuraad een voorselectie. En uit de geselecteerde lijst kiest de voorzitter van de milieuraad de winnaar via lottrekking. Op jaarbasis betekent dit een kleine kost van 300 euro voor de gemeente, terwijl de lokale handelaars er wel zullen bij varen.

Het bewijzen van een actie kan op verschillende manieren gebeuren. Bij voorkeur gebeurt het via het insturen van een foto (selfie) of filmpje, via een vaststelling door de technische dienst of milieudienst van de gemeente, enz.

Enkel acties op het openbaar domein komen in aanmerking. O.a.:

  • Opruimen van zwerfvuil op het openbaar domein.
  • Opruimen van sluikstorten op het openbaar domein.
  • Opruimen van bladeren en takken van de bomen (bv. na een storm) op (een deel van) het fietspad of op het gedeelte van het voetpad waar geen woningen staan.
  • Verwijderen van sneeuw op een deel van het fietspad of op het gedeelte van het voetpad waar geen woningen staan.  
  • Wieden van onkruid tussen de tegels op het gedeelte van het voetpad waar geen woningen staan.
  •  Onderhoud van een deel van het openbaar groen (bloemen, struiken, ...) ter voorkoming van hinder op het voetpad/fietspad (door bv. overgroeiende takken).