Groen Beernem deed mee aan de #DeGroteOpkuis tegen zwerfvuil.

30 Mei 2021

Groen Beernem deed mee aan de #DeGroteOpkuis tegen zwerfvuil.

Zwerfafval blijft een groeiend probleem in Vlaanderen. Onze zwerfvuilberg wordt elk jaar groter. In 2015 veegde Vlaanderen 2040 vrachtwagens vol zwerfvuil bijeen. In 2019 waren dat er al 2264. Jaar na jaar moeten we meer en meer afval opruimen dat uit onze straatvuilnisbakken puilt, in onze grachten en bermen ligt en door onze zee drijft.  Al dat zwerfvuil kost ons handenvol geld. Elk Vlaams gezin betaalt jaarlijks gemiddeld 47,53 euro om zwerfvuil op te ruimen. 

Ook in Beernem is het opruimen van zwerfvuil een hele karwei. Jaarlijks rapen de mensen van de OCMW-dienst Proper en Net, van de vzw Veldzicht en verschillende vrijwilligers (o.a. via de app WePLog ( www.weplog.be) ruim 30 ton zwerfvuil op langs de straten van Beernem. Daarnaast is er de inzet van de mobiele zwerfvuilcamera die sluikstorters moet detecteren of ontmoedigen.

Niet enkel bij ons, maar ook in de buurgemeenten blijven de diensten en de burgers die vrijwillig een handje toesteken, de handen vol hebben met het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten. Het geeft iedereen het gevoel dat het dweilen met de kraan open is. Want na een opruimactie ligt er binnen enkele weken weer evenveel.

We weten dat de invoering van statiegeld een deel van de zwerfvuilproblematiek kan oplossen. Voorbeelden in het buitenland tonen aan dat dit tot ruim 40% vermindering van zwerfvuil leidt.

Daarom is Beernem recent toegetreden tot de Statiegeldalliantie https://statiegeldalliantie.org  die de roep om statiegeld wil versterken. En in de gemeenteraad van 28 januari van dit jaar keurden alle partijen, zowel van de meerderheid als van de oppositie (N-VA), het voorstel goed om  een officiële vraag te richten aan de afvalintercommunale IVBO om toe te treden tot de statiegeldalliantie. Hoe meer organisaties aansluiten, hoe sterker het signaal aan de Vlaamse regering om statiegeld in te voeren.

Natuurlijk kunnen we ook in België statiegeld invoeren! Bij de politici is er veel goede wil om dit ook te doen. Zeker nu zowel de Waalse, de Brusselse, als de federale regering de invoering van statiegeld in hun respectievelijke regeerakkoorden voorzien. Enkel de Vlaamse regering, blijft achter. 

#DeGroteOpkuis

Daar wil Groen iets aan doen. De ecologische partij lanceerde vanaf 14 mei #DeGroteOpkuis, een initiatief waarbij we over heel Vlaanderen zwerfvuil gaan rapen. Ook wij deden mee. We speurden de bermen en kanten van de Beekstraat, de Vullaertstraat en een deel van de Beverhoutsveldstraat af. We verzamelden in een mum van tijd heel wat zwerfvuil: glazen flessen, heel veel blikken, sigarettenpeuken, plastic afval, en nog veel meer. En onze bewondering groeide voor de medewerkers van Proper en Net, van vzw Veldzicht en de vrijwilligers die wekelijks op pad gaan om al dat zwerfvuil telkens opnieuw op te rapen zodat onze straten proper blijven. Respect!