Groen!-Beernem stelt oprichting academie voor woord, muziek en dans voor

23 Oktober 2006

Groen!-gemeenteraadslid stelde op de gemeenteraad van 23 oktober 2006 voor om in Beernem een muziekschool op te richten.Sonia Hoedt

In Beernem is er tot op heden nog geen muziekschool (academie voor woord, muziek en dans). Voor een gemeente van die omvang is dat vrij onbegrijpelijk. Wie zijn kind muziekles wil laten volgen, moet hiervoor nu naar de omliggende gemeenten zoals Aalter, Knesselare, Maldegem of Brugge (Sint-Kruis of Assebroek). Dit brengt relatief verre verplaatsingen met zich mee, wat alleen al vanuit milieu-oogpunt niet goed is. Iedere Beernemse jongere moet de kans krijgen om via avondonderwijs zich artistiek te ontplooien. Vandaar ons voorstel tot oprichting van een zogenaamde'muziekschool', een academie voor Muziek, Woord en Dans in Beernem. En dit in de vorm van Deeltijds Kunstonderwijs (DKO).

 • Wat het onderdeel 'muziek' betreft, kunnen kinderen er vanaf de leeftijd van 8 jaar terecht om in het 1ste jaar algemene muziekleer te volgen en vanaf het 2de jaar kan men een instrument leren bespelen.
 • Wat het onderdeel 'Woord' betreft: kinderen kunnen er vanaf 8 jaar cursussen verbale vorming volgen en later ook : voordracht, dramatische expressie, toneel en welsprekendheid,enz
 • Wat het onderdeel 'Dans ' betreft: vanaf 6 jaar kunnen kinderen er ritmisch leren bewegen  in dansexpressie, moderne dans, folkloredans, jazzdans en ballet.

Dergelijke academie heeft gewoonlijk ook een aanbod (aangepaste cursussen muziek, woord en dans) dat zich richt tot volwassenen. We willen toch verduidelijken dat er een zeer groot verschil is tussen een muziekatelier en een muziekacademie:

 • muziekonderwijs moet o.i. georganiseerd worden door de overheid, niet door een groepje ouders;
 • dergelijke ateliers leveren geen diploma af ; wat is de finaliteit dan?
 • muziekateliers werken weliswaar zogenaamd met "mensen met een pedagogisch diploma". In de praktijk betekent dit in vele van dergelijke muziekateliers dat iemand die ooit eens enkele jaren cello speelde (zelfs nog niet ééns een einddiploma in de academie heeft gehaald), maar bijv. in het onderwijs staat als biologieleerkracht (om maar wat te zeggen) en dus pedagogisch geschoold  is, dat die dan even cello of notenleer gaat geven. Dat is in vele muziekateliers een feitelijk gegeven. Vaak leidt dat tot niets. Officieel muziekonderwijs daarentegen werkt met enkel met gediplomeerde leerkrachten, die leerplannen moeten volgen. Een muziekatelier daarentegen dient niet voor basisvorming van notenleer, instrumentopleiding e.d.

De opstart van dergelijke 'muziekschool' zou als volgt kunnen gebeuren:

 • de gemeente gaat eerst na hoeveel leerlingen uit Beernem er in de aangrenzende gemeenten ingeschreven waren in de voorbije jaren;
 • zo kan men het potentieel berekenen en dit vergelijken met de situatie in andere kleine steden waar vaak zeer succesrijke academies bestaan;
 • de gemeente kan dan op zoek gaan naar partners (op gemeentelijk niveau, een school voor lokalen, ev. samenwerking met een andere muziekacademie voor het geval een bijafdeling zou worden opgericht, bijv. Aalter),
 • de gemeente laat zich hierbij adviseren door vakbekwame mensen;
 • daarna stelt de gemeente een goed dossier samen waarin o.a. staat wie wat wil opnemen (lokalen, ondersteuning door gemeente), de noden, de argumenten en de budgettering;
 • in een volgende fase gaat de gemeente hierover praten met mensen van het departement onderwijs. Wellicht zal men daar open staan voor dergelijk voorstel.
 • Als de gemeente mee wil en hier werk van wil maken zou men dit beter goed voorbereiden en bijv. in september 2008 (ten allervroegste wellicht) of in 2009 starten.