Groen!-Beernem pleit voor zone 30 in heel centrum Oedelem.

17 Augustus 2011

Meer dan 6 jaar na de unanieme goedkeuring in de gemeenteraad van 20 juni 2005 om zone 30 in te voeren aan de markt van Oedelem is die nog steeds niet gerealiseerd. Ondanks 2 klachten van onze partij bij gouverneur Breyne ( dd. 9 augustus en 7 november van vorig jaar) blijft het schepencollege koppig bij haar standpunt dat ze de uitvoering wil uitstellen tot de werken aan de markt van Oedelem beëindigd zijn, Vermoedelijk zou dit eind dit jaar zijn. Het blijft trouwens gissen naar de reden voor dit jarenlange uitstel, want de schepenen hebben hiervoor tot op heden geen argumenten voor aangedragen. Groen!-Beernem vindt dat hiermee de democratische besluitvorming uitgehold wordt en het schepencollege tevens aangeeft dat voor haar verkeersveiligheid niet zo belangrijk is, maar we kunnen als oppositiepartij niet meer dan noodgedwongen toekijken tot het de schepenen belieft om de unaniem genomen beslissing uiteindelijk uit te voeren.In de voorbije 6 jaar is de verkeerssituatie in het centrum van Oedelem intussen alweer gewijzigd. In de dorpskom, vooral langs de belangrijkste verbindingsweg, de Bruggestraat-Knesselarestraat, is er intussen duchtig gebouwd en verrezen er nieuwe appartements-gebouwen. Samen met de tientallen woningen en appartementen die in de verkaveling Haverbilken zullen opgetrokken worden zal dit onmiskenbaar voor een grotere verkeersdruktezorgen in de dorpskern.

We pleiten er, omwille van de verkeersveiligheid, dan ook voor om zone 30 niet te beperken tot de markt en enkele omliggende straten, maar om van de hele dorpskern zone 30 te maken, te beginnen bij het kruispunt Bruggestraat- Meulestraat- Creytensstraat en eindigend aan het kruispunt Knesselarestraat- Oudezakstraat. Concreet zou dit betekenen dat in het centrum de Bruggestraat, de Knesselarestraat, de Creytensstraat, de markt, de Oudezakstraat, de M.Matthijsstraat en de schoolomgeving van MPI De Bevertjes vaste zone 30 zouden worden.

Alleen al omwille van de veiligheid van de grote groep schoolgaande jonge fietsers en voetgangers is de invoering van zone 30 in het centrum van Oedelem een absolute must, gezien er zich op nauwelijks enkele honderden meter van elkaar 3 scholen bevinden (gemeentelijke basisschool, Vrije School Ter Bunen en MPIGO De Bevertjes), samen goed voor ruim 550 leerlingen. Maar uiteraard zou de verlaging van de snelheid tot 30km/u voor alle weggebruikers meer verkeersveiligheid bieden.

Uit een recente studie, 'Profielschets Beernem*', van het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur blijkt dat het aantal Beernemnaars dat een auto bezit steeds verder toeneemt. Bijna 1 op 2 Beernemnaars heeft een auto (7.228 op 15.064 in 2010), wat tot gevolg heeft, dat ook het plaatselijk verkeer nog zal blijven toenemen.

Ook de gemeente lijkt gewonnen voor dit idee, en in de Adviesraad voor Lokale Economie werd het voorstel intussen al mee door ons goedgekeurd. Nu nog afwachten hoeveel jaren het zal duren vooraleer deze snelheidsbeperking effectief wordt ingevoerd?..

Namens Groen!- Beernem,
Ignace Tousseyn, voorzitter

* "Gemeentelijke profielschets Beernem (pdf)" Agentschap voor binnenlands bestuur, studiedienstvan de Vlaamse Regering