Groen!-Beernem blij met ongunstig advies gemeente voor uitbreiding kippenkwekerij in Waterstraat

21 Maart 2010

Groen! Beernem is blij met het ongunstig advies dat  het schepencollege recent gaf op de vraag van uitbaters Van Vooren ? Derycker om hun rund- en pluimveehouderij in de Waterstraat uit te breiden van de huidige capaciteit van 59.500 tot een capaciteit van 85.000 kuikens, een verhoging met bijna de helft.  Om die uitbreiding te realiseren willen ze ook twee nieuwe stallen bouwen, maar dat stuit op hevig protest van de omwonenden. Zij zien een uitbreiding helemaal niet zitten. Tijdens het openbaar onderzoek heeft een 40-tal van hen dan ook een bezwaarschrift ingediend. Ook Groen! heeft bezwaar aangetekend. Hoewel de milieuwetgeving voor dergelijke klasse 1-bedrijven vrij streng is, springen de uitbaters al jaren zeer slordig om met de voorschriften. Buren klagen al lange tijd over ondraaglijke stank, kippenkrengen die bewaard  worden in open olievaten in plaats van in afgesloten kadavertonnen,  of  gewoonweg op de akker gestort worden en mest die heel lang blijft liggen en niet afgevoerd  wordt, allemaal inbreuken tegen de voorwaarden van de milieuvergunning die het veebedrijf indertijd kreeg. Met haar ongunstig advies verandert het schepencollege van schouder en houdt ze eindelijk eens rekening met de klachten van de omwonenden, in plaats van meteen de kaart te trekken van de uitbaters, zoals in het verleden vaak het geval was. Een hele verbetering dus!

Ook in onze gemeente botst de voortschrijdende schaalvergroting van de landbouwbedrijven steeds meer met de belangen van de omwonenden, zeker als veehouders de milieuvergunning als een vodje papier beschouwen.

De Bestendige Deputatie is nu aan zet en moet normaal tegen uiterlijk 1 april een beslissing nemen. Indien het provinciebestuur het ongunstig advies van de gemeente niet volgt, kunnen de omwonenden nog in beroep gaan bij de Vlaamse regering.

Intussen heeft het provinciebestuur een beslissing genomen: ze heeft de milieuvergunning goedgekeurd, maar de uitbaters bijzondere voorwaarden opgelegd. We hopen, samen met de buurtbewoners, dat de exploitanten alle vergunningsvoorwaarden naleven.