Gratis alcoholtesters ook in Beernem?

08 December 2011

Gratis alcoholtesters voor wie op restaurant gaat in de eindejaarsperiode: binnenkort ook in politiezone Het Houtsche? Voor de 4de keer op rij vindt, op initiatief van de plaatselijke politiezones, in buurgemeenten Aalter, Knesselare en Maldegem de campagne 'Maak jezelf geen blaasjes wijs', een eindejaarscampagne waarbij restaurantbezoekers bij de afrekening een gratis alcoholtester krijgen.Groen!-Beernem pleit ervoor om in de toekomst ook een gelijkaardige campagne in Beernem, Oostkamp en Zedelgem (politiezone Het Houtsche) op te starten. Groen! vraagt dat de burgemeester van Beernem, als hoofd van de politie, hiertoe het initiatief neemt. De actie kan dan samenvallen met de verscherpte controles tijdens de eindejaarsperiode en kan nog meer chauffeurs ertoe aanzetten om verstandig te rijden en zo ongevallen te vermijden.

Met de alcoholtesters die ze op het einde van hun restaurantbezoek krijgen, kunnen mensen zelf snel controleren of ze te veel gedronken hebben om nog achter het stuur van hun wagen te kruipen. Nu zijn er nog veel mensen die uitgaan van het aantal glazen dat ze gedronken hebben en de tijd die hierover heen is gegaan. Vaak komen ze dan bedrogen uit. De testers hebben het grote voordeel dat ze eenvoudig in het gebruik zijn en alle twijfels wegnemen.

Tijdens de BOB- controles in de drie Oost-Vlaamse gemeentes, krijgen de chauffeurs een evaluatieformulier toegestopt. Zo krijgt de politie zicht op het uiteindelijke effect van de actie op het gebruik van alcohol in het verkeer. Het formulier is meteen ook een wedstrijdformulier, want wie het ingevuld terugbezorgt kan een etentje ter waarde van honderd euro winnen in één van de deelnemende restaurants.

Zelfs wie de feestdagen thuis viert, kan in de Oost-Vlaamse campagne een beroep doen op de gratis alcoholtesters. Want de inwoners kunnen ze ook afhalen in het gemeentehuis of het sociaal huis in een van de drie deelnemende gemeenten.

De actie, die een gezamenlijk initiatief is van de politiezones Aalter-Knesselare en Maldegem, kreeg onlangs nog de Oost-Vlaamse Veiligheidsprijs uit handen van gouverneur André Denys.

Zeker een waardevol initiatief dat de verkeersveiligheid verhoogt en ook naadloos aansluit bij  de doelstellingen van het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Namens Groen!-Beernem
Sonia Hoedt, gemeenteraadslid