Goedkeuring uitbreiding verkaveling Molenaarshof in Sint- Joris: gemeente zondigt tegen eigen regels ruimtelijke ordening

12 December 2015

Met de goedkeuring van de nieuwe verkaveling in het Molenaarshof in Sint- Joris zondigt de meerderheid niet enkel tegen de regels van goede ruimtelijke ordening zoals ze die zelf vastgelegd heeft in haar eigen Gemeentelijk Structuurplan, maar geeft ze zowel de huidige verkavelaar als toekomstige projectontwikkelaars een vrijbrief om maximumwinst uit de schaarse bouwgronden te persen. En dit ten koste van de portemonnee en de leefkwaliteit van de bewoners die door de te krappe kavels (gemiddelde grootte 202m ) opgehokt worden in plaats van gehuisvest. 2

In de gemeenteraad van 17 september 2015 keurde de CD&V-N-VA- meerderheid de aanvraag van bouwmaatschappij Terry Construct NV goed om nog 7 extra woningen op te trekken in het Molenaarshof, een uitbreiding van de huidige verkaveling. Opvallend is de zeer beperkte omvang van de kavels, de grootste kavel meet 273 m2, de kleinste 135 m2. Dit botst duidelijk met de visie Ruimtelijke Ordening zoals die terug te vinden is in de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.

Volgens deze plannen maakt Beernem deel uit van het plattelandsgebied (Beernem en Oedelem zijn gecatalogeerd als "hoofddorp" en Oostveld en Sint - Joris als "overige woningconcentratie"). Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan legt hierbij volgende visie vast: " Algemeen wordt er gestreefd naar een verhoging van de gemiddelde woondichtheid in de gemeente. Hierbij dient een gemiddelde woondichtheid gehanteerd van 15 woningen per hectare. " Maar de verkavelingen die nu worden vergund gaan naar een dichtheid van 25/30 kavels per ha.

" En daar gaat het hier over, " aldus Rolle De Bruyne. "Walk the way you talk". T.t.z.: "Gemeente, respecteer je eigen regels." Het huidig schepencollege is aan het zondigen tegen zijn eigen regels en bevoordeelt op die manier de projectontwikkelaars ten koste van de leefkwaliteit van de toekomstige bewoners die eerder opgehokt zullen worden, dan gehuisvest. We zijn voor het vrijwaren van de open ruimte en daarom staan we ook achter de regels, vervat in deze structuurplannen. En dat precies om te vermijden dat bouwpromotoren woekerwinsten maken. Maar blijkbaar vindt de huidige meerderheid dit laatste best oké.

"Ook de groeiende lintbebouwing (Akkerstraat, Beverhoutsveldstraat, Scherpestraat,?) baart me zorgen. Gevolg van het huidig non-beleid op het vlak van ruimtelijke ordening is dat een plattelandsgemeente als Beernem steeds meer inwoners krijgt waardoor er steeds meer geld nodig is voor de aanleg en het onderhoud van dure nutsvoorzieningen en openbare voorzieningen (gas, elektriciteit, distributie, riolering, waterzuivering, openbaar vervoer, ontsluiting voor autoverkeer, enz.)  De huidige gang van zaken versterkt dus niet alleen de ruimtelijke wanorde maar legt ook de huidige en toekomstige generaties een kost op van onderhoud die veel hoger zal zijn dan indien de gemeente zich aan haar eigen regels zou houden.", aldus Rolle De Bruyne.