Geveltuintjes maken Beernemse straten groener, gezelliger en gezonder

15 September 2022

Geveltuintjes maken Beernemse straten groener, gezelliger en gezonder

Vooral in de steden valt het op: steeds meer inwoners hebben er een geveltuintje, een smalle groenstrook op de stoep, tegen de gevel van de woning, met een of meer klimplanten, struiken of bloemen. Maar ook in de gemeenten is de groene gevel in opmars. “In Beernem zijn her en der ook al dergelijke verticale tuintjes te vinden”, zegt milieuschepen Jan Vanassche (Groen), “en dat is een goede zaak. Geveltuintjes brengen kleur en sfeer in de straat, in de zomer zorgen ze voor verkoeling, voor buffering van water, ze filteren het fijn stof en hebben een geluiddempend effect. Bovendien zijn ze goed voor de insecten en vogels. “  

Om duidelijk aan te geven wat mag en niet mag op het openbaar domein, heeft Beernem nu een reglement opgemaakt met de do’s en don’ts. Zo’n voortuintje mag bv. de doorgang voor voetgangers niet belemmeren.  En sowieso is de toelating nodig van het schepencollege. De aanvraag kan gemakkelijk via het e-loket van de gemeente. De gemeente en de inwoner leveren een gedeelde inspanning: de technische dienst zorgt voor het uitbreken van de verharding, de inwoner voor de aanleg van de geveltuin.

Geveltuintjes passen binnen het klimaatbeleid  van onze gemeente dat burgers wil aanmoedigen om klimaatvriendelijke maatregelen te nemen. “Alle handen kunnen helpen om de veerkracht van de gemeente tegen de klimaatverandering te verhogen”, aldus milieuschepen Jan Vanassche.