Geslaagd Zomerfeest in Drogenbrood

11 September 2015

Groen Beernem hield een geslaagd zomerfeest in Sportpark Drogenbrood. Op zaterdag 22 augustus vierde Groen Beernem haar 4de Zomerfeest in het sportpark Drogenbrood in Beernem. Voorzitter Ignace Tousseyn had in zijn toespraak veel lof voor het werk van de gemeenteraadsleden Roos Lambrecht en Rolle De Bruyne en van OCMW- raadslid Jaklien Tant. Tevens hekelde hij de stijgende lasten voor de gewone Beernemnaar  en het wilde gesnoei in de uitgaven voor het gemeentepersoneel en het OCMW. "De CD&V en N-VA laten de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen." Het Groen zomerfeest startte onder een stralende zon met een fietstocht door Beernem met tussenstops aan de Wereldwinkel, biobedrijf De Hogen Akker en horecazaak De Zotte Mutse.  Daarna schoof iedereen aan voor een gezellige barbecue in de cafetaria van sportpark Drogenbrood . Voor de kers op de taart zorgde de jonge rockgroep Emile and Friends met een gesmaakte mix van eigentijdse covers en gouwe ouwes. Dankzij de tropische temperaturen konden de groenen nog tot een gat in de nacht onder en een prachtige sterrenhemel bijpraten.  

 

 

In zijn toespraak loofde voorzitter Ignace Tousseyn het werk van gemeenteraadsleden Rolle De Bruyne en Roos Lambrecht en van OCMW- raadslid Jaklien Tant. "Ze hebben heel wat constructieve voorstellen ingediend, waarvan de meeste jammer genoeg zijn afgewezen. Zo komt er slechts een afgeslankte burgemeestersconvenant, sluit de bib in Sint-Joris, komt er geen beloning voor wie afval opruimt en riskeren kinderen die te luid spelen of mensen die willen picknicken nog steeds een GAS-boete. Maar omgekeerd hebben onze mandatarissen in de eerste 2,5 jaar van deze legislatuur nog nooit zoveel agendapunten moeten afkeuren als in de 6 jaar van de vorige periode", aldus de voorzitter.

"Dat komt omdat deze coalitie gekenmerkt wordt door wilde besparingsdrift. Daarbij gaat het over bezuinigingen op de kap van de gewone burger. Zo worden de openbare en sociale diensten en voorzieningen vakkundig gekortwiekt door een dalend budget en een gestage personeelsinkrimping, wat resulteert in een hogere werkdruk voor het personeel en minder dienstverlening voor de bevolking. De Beernemnaar krijgt hier bovenop te maken met hogere lasten: de prijs van het recyclagepark, de vuilniszak, de bus, de identiteitskaart, het rijbewijs,? is gestegen. En premies zoals de huwelijkspremie, renovatiepremie, enz. werden afgeschaft. "

Maar vooral de bezuiniging die men wil doorvoeren op het OCMW- budget springt in het oog: 650.000 euro wil men besparen in 5 jaar, terwijl steeds meer mensen in de armoede terechtkomen en het aantal leefloners stijgt. Op onze vraag aan het CD&V-N-VA- gemeentebestuur om mensen met een laag inkomen te ontzien en sociale correcties toe te passen op de verhoging van de retributies, komt steevast een 'njet', wat bewijst dat ook het schepencollege doordrongen is van de neoliberale gedachte die de zwakste schouders de zwaarste lasten laat dragen.

We kunnen er niet naast kijken: we leven momenteel in een neoliberale tijdsgeest. Professor, psycholoog en psychoanalyticus Paul Verhaeghe hekelt al langer de competitiegerichte maatschappij van nu waarbij iedereen zelf verantwoordelijk is om het te maken en falen je eigen schuld is. Samen met de steeds verder doorgedreven vermarkting leidt dit volgens hem tot vervreemding, ziektes en een algemeen gevoel van onbehagen. "Neoliberalisme", zo stelt hij is geen politieke ideologie, maar een economische. Vandaag is de politiek overvleugeld door deze economische ideologie die een ander mensbeeld naar voren schuift: het mensbeeld van het 'eigen ik eerst', een beeld van concurrentie en competitie.

Met als gevolg dat steeds meer  mensen uit de boot vallen: zieken, ouderen, alleenstaanden, vreemdelingen, asielzoekers, kortom alle mensen die kwetsbaar zijn en niet meekunnen in onze prestatiemaatschappij.

"Het is aan ons als linkse partij om op lokaal vlak dit egoïstische, neoliberale economische model te bestrijden en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen op cultuur (denk maar aan het sluiten van de bib in Sint-Joris), op het OCMW en op de openbare diensten en de vermarkting van de sociale en publieke voorzieningen tegen te gaan, "aldus Ignace Tousseyn.