Gemengde gevoelens bij goedkeuring omgevingsvergunning voor 3 windturbines in natuurgebied De Vaanders door provinciebestuur West- Vlaanderen. Provincie negeert haar eigen voorwaarden en verhoogt ruimtelijke verrommeling.

31 Oktober 2018

Gemengde gevoelens bij goedkeuring omgevingsvergunning voor 3 windturbines in natuurgebied De Vaanders door provinciebestuur West- Vlaanderen. Provincie negeert haar eigen voorwaarden en verhoogt ruimtelijke verrommeling.

De goedkeuring van de aanvraag van W-kracht voor 3 windturbines door de bestendige deputatie komt niet als een verrassing. Die keurde eerder al de aanvraag van ontwikkelaar Aspiravi voor 3 windturbines langs de E403 op de grens van Ruddervoorde en Zedelgem goed, ook tegen alle negatieve adviezen van o.a. het gemeentebestuur in, zoals in Beernem.

West- Vlaanderen is de windrijkste provincie en daarom de plek bij uitstek om er windturbines in te planten. Als we de doelstellingen van 2020 (vermindering van de CO2-uitstoot met 15% en stijging aandeel hernieuwbare energie tot 13%) willen halen, zullen we het niet enkel met zonnepanelen redden, dat is duidelijk. Vooral grote windmolens zullen het moeten doen. Groen Beernem staat dan ook vierkant achter deze doelstellingen en de keuze voor windturbines en hernieuwbare energie in het algemeen.

Alleen is het vreemd dat er tot op vandaag geen provinciaal beleidskader bestaat voor windturbines. Zo’n kader zou bv. duidelijk kunnen bepalen waar er kunnen komen en waar niet, zeker om verdere ruimtelijke verrommeling te vermijden. In haar provinciaal structuurplan heeft West- Vlaanderen wel een aantal randvoorwaarden ingeschreven. Zo vindt ze o.a. dat ze ‘de schaarse open ruimte moet bewaken’ en dat men ‘ liever kiest voor grote, welgeplaatste windturbineparken dan een lappendeken van verschillende kleine parken ‘. ‘Bovendien mag de inplanting de basisbestemming van de locatie niet hypothekeren.’   

Net deze goedkeuring botst met de hierboven opgesomde voorwaarden. Het gaat immers over ‘slechts’ 3 windturbines en dus niet over een groot park. Bovendien komen ze in een natuurgebied (De Vaanders) te liggen.

Daarnaast kunnen ook in dit project geen burgers participeren, zoals wij willen. Zo gaan de windmolenbedrijven met de hele winst lopen, wat het draagvlak naar de bevolking toe klein houdt. Samen met de leden van Rescoop Vlaanderen, de koepel van Vlaamse burgercoöperaties voor hernieuwbare energie, vinden we dat de wind van iedereen is, een lokale natuurlijke rijkdom die voor iedereen toegankelijk moet zijn, en niet alleen voor de projectontwikkelaars. 

 

Groen Beernem, dat in de komende legislatuur met CD&V en kartelpartner sp.a in de meerderheid zit, wil in de komende legislatuur via een Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan  een eventuele geschikte locatie voor windturbines zoeken en vastleggen, zoals bv. Eeklo dit al jaren geleden gedaan heeft. De gemeente kan immers haar eigen beleid hieromtrent voeren. Desnoods met de hulp van een studiebureau moet dit mogelijk zijn. Daarnaast willen we burgerparticipatie als voorwaarde inbouwen.