Gemeenteraadslid Roos Lambrecht wil Schepenhuys in Oedelem openstellen voor start-ups.

30 Januari 2022

Gemeenteraadslid Roos Lambrecht wil Schepenhuys in Oedelem openstellen voor start-ups.

Het Schepenhuys, het vroegere gemeentehuis van Oedelem, is de plek bij uitstek voor tentoonstellingen en recepties. Ook is het een geschikte plaats voor jongeren om samen te studeren tijdens de examenperiodes. “Toch merk ik op de verhuurkalender dat de lokalen nog  heel vaak ongebruikt blijven”, steekt Roos Lambrecht van wal. Roos begrijpt dat de gemeente niet elke week een tentoonstelling of evenement kan organiseren en al zeker niet in coronatijd. Toch vindt ze het jammer dat de capaciteit onderbenut blijft.  

Daarom stelt ze voor om de lokalen die niet gebruikt worden ter beschikking te stellen van Beernemse, startende ondernemers of hobbyisten die graag eens een concept willen uitproberen voor ze het definitief lanceren. Wie bv. juwelen maakt of kunstige kaartjes ontwerpt kan dan een plek vinden om zijn waar uit te stallen en te koop aan te bieden.

“Een goed idee zou zijn om dit te organiseren onder het label “Made in Beernem”, legt Roos uit. “ Zo helpen we mee om van Beernem een levende gemeente te maken en startende ondernemers een extra duwtje in de rug te geven”, besluit Roos.

De bevoegde schepen, Ruben Strobbe (CD&V) vond dit een uitstekend voorstel: "We zullen dit eerstdaags op tafel leggen in het schepencollege en met de diensten bespreken. Het is inderdaad goed om onze startende ondernemers de kans te geven om zich bekend te maken en op die manier te laten proeven van het ondernemerschap."