Gemeenteraadslid Roos Lambrecht wil betere bescherming groenzones aan vernieuwde stationsomgeving in Beernem.

01 Februari 2022

Gemeenteraadslid Roos Lambrecht wil betere bescherming groenzones aan vernieuwde stationsomgeving in Beernem.

De nieuwe stationsomgeving oogt heel fraai: er is veel aandacht besteed aan de verkeersveiligheid en het plein is ook vergroend. Een en ander moet nog verder afgewerkt worden, maar het ziet er alvast veelbelovend uit. “Voor sommige chauffeurs is het evenwel nog niet heel duidelijk dat er op de groenvakken niet geparkeerd mag worden, waardoor deze beschadigd geraken”, stelt Roos Lambrecht. 

Die groenzones met gras zijn laag, waardoor autobestuurders die niet altijd opmerken.”

Daarom vroeg Roos Lambrecht op de gemeenteraad om de groenvakken zichtbaarder af te bakenen zodat automobilisten ze niet meer overrijden.

Burgemeester en schepen voor Mobiliteit Jos Sypré (CD&V) had oor naar de suggesties van Roos. 

"De leesbaarheid van het stationsplein en meer bepaald de organisatie van het parkeren moeten inderdaad nog goed gecommuniceerd worden naar de automobilisten zodat duidelijk is wat mag en niet mag."

"Alles zit nog in de afwerkfase: er worden nog bomen geplant, er komen nog bijkomende parkeerborden, zoals een kiss-and-ridebord maar ook infoborden met daarop het parkeerplan. Daarnaast werkten en werken we ook de nodige communicatie uit via gemeentelijke website, sociale media, Open Blad en de nieuwsbrief waarop toch zo’n 400 inwoners ingeschreven zijn... "

"Op het plein staan een aantal mobiele plantbakken die we zo kunnen plaatsen dat de parkeerorganisatie beter geleid wordt. Momenteel is er geen plaatsgebrek op de parking. We volgen alles goed op en sturen bij waar nodig tot dat alles duidelijk wordt en goed verloopt", belooft Jos Sypré.