Gemeenteraadslid Roos Lambrecht wil absurde situatie fietspad aan stationsplein rechtzetten.

26 Maart 2022

Gemeenteraadslid Roos Lambrecht wil absurde situatie fietspad aan stationsplein rechtzetten.

De vernieuwing van de stationsomgeving is bijna af. Er is veel groen en hoewel de leesbaarheid van het eigenlijke stationsplein nog kan verbeteren, ziet het resultaat er goed uit. “Toch is er nog één iets dat beter kan”, steekt gemeenteraadslid Roos Lambrecht van wal. “Het is toch vreemd en eigenlijk absurd dat het nieuwe fietspad dat vanuit het station naar de Hubert d’Ydewallestraat loopt, net voorbij de spoorwegbrug abrupt stopt en niet doorgetrokken werd tot aan het kruispunt met deze straat. “  

Vandaar haar vraag op de gemeenteraad van maart om het fietspad (de rode slemlaag) aan beide zijden van het Stationsplein door te trekken tot aan het kruispunt met de Hubert D’Ydewallestraat.

“Dit komt zeker de veiligheid van de fietsers en de duidelijkheid naar alle andere weggebruikers ten goede”, aldus Roos. “En het kadert ook binnen de doelstellingen van het bestuur om van Beernem een fietsvriendelijke gemeente te maken.”

Op de gemeenteraad ging burgemeester Jos Sypré (CD&V) en bevoegd voor Mobiliteit meteen in op haar suggestie.