Gemeenteraadslid Roos Lambrecht: “ Laat jonge artiesten exposeren op de aanplakzuilen in Beernem”

29 Januari 2021

Gemeenteraadslid Roos Lambrecht: “ Laat jonge artiesten exposeren op de aanplakzuilen in Beernem”

In deze coronatijden ligt ook het culturele leven zo goed als stil. Concerten, fuiven, toneelvoorstellingen, voordrachten, optredens allerhande, enz., het ligt allemaal op apegapen. Daardoor hebben ook muzikanten, technisch personeel, acteurs en actrices, enz. niks meer om handen en wachten ze op betere tijden. Terzelfder tijd hebben ook kunstenaars, fotografen, illustratoren, enz. het moeilijker om uit te pakken met hun werk. Vermits er nauwelijks tot geen activiteiten georganiseerd worden, blijven ook de aanplakzuilen leeg.  

“In Brugge heeft men van deze moeilijke situatie toch een opportuniteit kunnen maken”, legt Roos Lambrecht (Groen) uit. “En we denken dat we dit in Beernem ook perfect kunnen toepassen. De cultuurdienst van Beernem kan net zoals die van Brugge een project uitwerken waarbij jonge artiesten (fotografen, illustratoren, schilders, grafisch ontwerpers,…) hun werk kunnen tonen aan een breed publiek via de aanplakzuilen in de gemeente. “

“Op die manier komen artiesten die op dit moment moeilijk aan de bak komen toch op een vlotte manier in the picture en wordt het straatbeeld opgefleurd met creatief werk, een win-winsituatie, dus”, vindt Roos Lambrecht.