Gemeenteraadslid Roos Lambrecht (Groen) wil Beernemnaars aanmoedigen om samen te composteren.

07 Maart 2021

Gemeenteraadslid Roos Lambrecht (Groen) wil Beernemnaars aanmoedigen om samen te composteren.

“Al heel wat Beernemnaars hebben het composteren in de vingers”, steekt raadslid Roos Lambrecht (Groen) van wal. “ Ze hebben een compostvat of -bak staan waarin ze hun groenafval van bladeren, gras, groenten en fruit kwijt kunnen. En na enkele maanden worden ze beloond met compost die ze in hun tuin kunnen verwerken waardoor hun bloemen en groenten een flinke boost krijgen. “ Maar inwoners zonder tuin of met een heel kleine tuin hebben meestal geen plaats voor een compostvat of-bak. Hun keukenafval gooien ze dan vaak in de restafvalzak. Dat is erg jammer, want zo gaat nuttig organisch materiaal verloren. En het zadelt hen ook op met de kost van extra restafvalzakken.  Ecologisch is het ook al niet, want het restafval wordt verbrand.

“Buurtcomposteren is hiervoor een goede oplossing”, meent Roos. “Hierbij werken verschillende inwoners samen om compost te maken. De gemeente helpt hen hierbij.“ Dit kan bijvoorbeeld door het voorzien van compostbakken op centrale punten in een straat, buurt of wijk. Vrijwilligers moeten erop toezien dat alles netjes verloopt en de buurtcompostplaatsen geen sluikstorten worden. Verschillende gemeenten hebben hiervan al werk gemaakt.

“Buurtcomposteren is niet enkel ecologisch en kostenbesparend, het is ook sociaal: door samen te werken leren buren elkaar beter kennen, “ besluit Roos.

Haar voorstel vond alvast een welwillend oor bij schepen voor Afvalbeleid, Ruben Strobbe (CD&V). “We moeten onze restafvalcijfers naar beneden krijgen en buurtcomposteren kan hiertoe zeker bijdragen. “

“Een werkgroep onder de vleugels van de milieuraad kan dit voorstel verder uitwerken. Ook een opleiding ‘leren composteren’ via afvalintercommunale IVBO is hierbij erg nuttig”, aldus de schepen.