Gemeenteraad 9 november 2010

09 November 2010

Vragen en suggesties door de Groen! gemeenteraadsleden. Tijdens de Gemeenteraad van dinsdag 9 november stelde raadslid enkele vragen over de omgeving van van de Oedelemse Markt. Het oppositielid wou eerst en vooral weten hoe het gesteld was met het huis Maes. "Hoe ver staat het nu met die plannen en binnen welke termijn zullen die gerealiseerd worden?". Burgemeester Johan De Rycke wist mede te delen dat het oorspronkelijk de bedoeling was er twee sociale woningen te maken. "De gemeente is echter geen eigenaar en voorlopig hebben we nog geen uitzicht hoe het verder moet evolueren."

Rolle Debruyne (Groen!)

  Voor wat de heraanleg van de Markt betreft wou Debruyne weten welke extra maatregelen het bestuur voorziet om de schoolkinderen die te voet of per fiets naar school gaan, veilig door de Bruggestraat te loodsen tussen de rest van het verkeer. Ondertussen vernamen we dat de werken met de heraanleg starten halfweg januari. Er worden heel wat verkeersproblemen verwacht. Bijgevolg vreest men dat de handelszaken moeilijk bereikbaar zullen zijn. Voor wat de schoolkinderen betreft, wist schepen van Openbare Werken, Patricia Waerniers (CD&V) geen antwoord te geven. Blijkbaar zou de aannemer al gekend zijn, maar daar hebben de handelaars geen boodschap aan. Voorlopig weet men niet wie het wordt en vragen over de bereikbaarheid van hun zaak zijn nog niet beantwoord. "Er wordt een algemene infovergadering voorzien op 16 december in OC De Kleine Beer. Ondertussen is er een eerste coördinatievergadering met de aannemer geweest, maar alles zal worden uitgelegd op die infovergadering voor inwoners en handelaars".

Rolle Debruyne wilde ook eens weten wat er nu met de kiosk zal gebeuren. "Heeft het bestuur er al plannen mee? Wij suggereren om ze op de parkeerplaats te zetten naast de kerk. In het midden is er plaats voor en daar kunnen ook concerten gegeven worden". Burgemeester Johan De Rycke had daar geen oren naar. "We zullen de kiosk ontmantelen en opslaan in een magazijn van de gemeente tot we een geschikte plaats hebben gevonden", aldus de burgemeester.