Gemeenteraad 4 september 2007: Selectieve ophaling van wegwerpluiers

05 September 2007

Vragen en suggesties door de Groen! gemeenteraadsleden. Deze vragen werden gesteld op de gemeenteraad van 4 september 2007.Herbruikbare luiers en recyclage van wegwerpluiers

Sonia Hoedt wil weten of de gemeente al nagedacht heeft over de selectieve ophaling van wegwerpluiers. Ook vraagt ze of het gemeentebestuur het gebruik van herbruikbare luiers wil stimuleren. Dit kan o.a. via informatie hierover in Open Blad.

De bevoegde schepen antwoordt hierop dat het gebruik van herbruikbare luiers binnenkort aan bod zal komen in de Milieuraad. Wat de wegwerpluiers betreft, vindt de schepen dat de selectieve ophaling een het best door de IVBO zou gebeuren. Momenteel loopt er in opdracht van IVBO een onderzoek naar de recyclagemogelijkheden van herbruikbare luiers.