Gemeenteraad 4 september 2007

04 September 2007

Vragen en suggesties door de Groen! gemeenteraadsleden. Deze vragen werden gesteld op de gemeenteraad van 4 september 2007.IBA's


Rolle De Bruyne
vraagt waarom het gemeentebestuur enkel aandacht heeft voor betonnen constructies als systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) in landelijke gebieden zonder aansluiting op riolering en niet voor b.v. de mogelijkheden die rietvelden bieden. Het eerste systeem wordt sterk gepromoot door Aquafin. Hij vraagt ook aan het gemeentebestuur om een informatievergadering te beleggen waar uitleg gegeven wordt over de diverse bestaande systemen van individuele afvalwaterzuivering, zodat de betrokken bewoners zich vooraf grondig kunnen informeren. De schepen van Milieu zegt dat de gemeente nog geen definitieve beslissing genomen heeft over welk systeem zal gebruikt worden. Ook dit thema komt binnenkort aan bod in de Milieuraad.

HUIS MAES

Rolle De Bruyne klaagt de mistoestanden aan ter hoogte van huis Maes en dit als gevolg van de werken door de betrokken bouwfirma. " Door de werken is een deel van het voetpad volledig vernield en onbegaanbaar. Waarom neemt het schepencollege daartegen geen maatregelen, zodat voetgangers veilig door de straat kunnen? ", aldus Rolle. We vernemen trouwens van enkele omwonenden dat de werken door de betrokken firma heel veel overlast veroorzaken (heel veel opwaaiend zand, scheuren in de muren door het voortdurend oppompen van grondwater, enz.) en dat de bouwfirma hier zeer arrogant op reageert.
Het schepencollege belooft om hiertegen op te treden.

ZORGBOERDERIJEN

Op initiatief van Steunpunt Groene Zorg (een gezamenlijk initiatief van Boerenbond, Cera en Groep KVLV (Katholieke Vlaamse Landelijke Vrouwen?) kunnen landbouwers en tuinders hun bedrijf ook ten dienste stellen als zorgbedrijf. Ze zorgen dan voor de opvang van jongeren met problemen (b.v. jongeren die schoolmoe zijn), of volwassenen met een verstandelijke handicap, of thuislozen, psychisch zieken, enz.

Er zijn 2 manieren van opvang mogelijk:

  1. de landbouwer/ tuinder (of zijn gezinsleden of personeel) zorgt zelf niet voor de begeleiding maar zorgt enkel voor de nodige accommodatie tijdens het verblijf van de gast of de gasten (maximaal 3). Er moet steeds een vaste begeleider, betaald vanuit de zorgsector, op het bedrijf aanwezig zijn. De vergoeding voor dit type zorgboerderij is 15 euro per dag.
  2. Of de boer/ de tuinder staat zelf in voor de organisatie, de begeleiding en de controle van de taken voor maximaal 3 gasten. De zorgboer ontvangt hiervoor een subsidie van 40 euro per volle dag of 20 euro per halve dag.

Landbouwers en tuinders werken hiervoor samen met een Centrum voor Leerlingenbegeleiding, of een erkende zorgvoorziening (dagverblijf, bezigheidshome, enz).

Sonia Hoedt vraagt dat de gemeente hieraan meer bekendheid zou geven. "Gezien we in de gemeente toch een aantal voorzieningen hebben voor mensen met een verstandelijke handicap, lijkt het ons een goed idee om dit zeer waardevolle initiatief naar de landbouwers toe bekend te maken. We zouden daarom aan het gemeentebestuur willen vragen om de landbouwers/ tuinders van de gemeente hierover te willen informeren, b.v. via Open Blad, zodat, wie zich geroepen voelt, zich kandidaat kan stellen."

Meer info op de webstek http://www.groenezorg.be .

Antwoord van de bevoegde schepen: de landbouwers zijn al via allerlei eigen kanalen over het initiatief geïnformeerd en Zorgboerderijen komen ook ter sprake op de volgende landbouwraad.

INVOERING SNELHEIDSBEPERKING 70 KM

Rolle De Bruyne: " In de Bruggestraat, Beernemstraat, Sijselestraat, Akkerstraat, enz werd al een hele tijd geleden (mee op vraag van Groen!) een snelheidsbeperking van 70km per uur ingevoerd.  We vragen om ook 70km in te voeren in:

  • de Knesselarestraat (Oedelem-Knesselare) met o.a het gevaarlijk kruispunt Den Hoorn
  • de Hoogstraat (Oedelem -Maldegem): ( vanaf grondgebied Maldegem geldt er immers al 70 km).

Argumenten hiervoor zijn: eenvormigheid en dus duidelijkheid voor alle verkeersdeelnemers, maar uiteraard ook en vooral: een hogere verkeersveiligheid.

De schepen van Verkeer antwoordt dat enkel wegen met een verkeersintensiteit van 300 wagens/ uur in aanmerking komen voor een snelheidsbeperking van 70km. En dat de Hoogstraat hiervoor bijgevolg niet in aanmerking komt.

Onze bedenking: Vreemd toch, op het gedeelte van de Hoogstraat dat op grondgebied Maldegem ligt, is er wel een 70km-beperking, maar eens op grondgebied Oedelem, valt deze beperking weg. Geraak daar maar wijs uit!