Gemeenteraad 3 juli 2007

03 Juli 2007

Vragen en suggesties door de Groen! gemeenteraadsleden. Enkele vragen vanuit de Groen!fractie op de gemeenteraad van 3 juli 2007.Overvolle bussen van Beernem richting Brugge

Sonia Hoedt: "Graag de stand van zaken i.v.m. de overvolle bussen van Beernem richting Brugge. Onlangs werd mij gesignaleerd dat de toestand nog niet verbeterd is.  Er is reeds een overleg geweest met De Lijn.  Is er een concrete oplossing uit dat overleg gekomen?  En zou de toestand tegen het begin van volgend schooljaar verbeterd kunnen worden?"

Antwoord van het Schepencollege : "Er is inderdaad overleg met De lijn geweest op 6 juni.  Daarop werden de klachten van de overvolle bussen (klachtenformulieren die binnengebracht werden) besproken en het probleem Oostveld. (bijkomende buslijn)  Er volgen gedetailleerde tellingen op de bus (de vorige tellingen werden op de markt van Oedelem gedaan). Oedelem- markt is een overstapplaats (voor passagiers die naar Brugge, naar Sint-Kruis, via het Koninklijk Atheneum naar Brugge, enz reizen). Bij de heraanleg van de markt van Oedelem zal er extra aandacht aan de bussen gegeven worden.  Een standaardbus biedt plaats aan 90 personen. Indien dat niet voldoende blijkt, zullen ze bijkomende bussen inleggen.  Dus ten vroegste in het najaar 2007, zeker niet bij het begin van volgend schooljaar. "

Onze commentaar: in die 90 (95) plaatsen zitten er uiteraard ook de staanplaatsen. Normaliter zijn er iets van een 35 zitplaatsen en 60 staanplaatsen: echt niet comfortabel, dus als de bus 'normaal vol (eigenlijk overvol) zit, want dan kan slechts een minderheid van de mensen de rit op een comfortabele manier meemaken. De rest van de passagiers moet zich noodgedwongen staande proberen te houden, in een slingerende bus en dicht opeengepakt.

Speelruimte voor kinderen

Rolle De Bruyne:  "Bij nieuwe verkavelingen (zowel gewone als sociale verkavelingen) worden de percelen alsmaar kleiner. Men vergeet soms dat er zich jonge gezinnen vestigen met kleine kinderen. We vragen om voldoende aandacht te besteden aan speelruimte voor kinderen, door de aanleg van een speelplein of om ruimte te voorzien waar kinderen zich op een veilige manier kunnen uitleven". Burgemeester Johan De Rycke geeft mee dat bij verkavelingen de gemeente autoriteit bezit om automatisch speelpleinen te creëren, maar vindt de speelstraten een uitstekend alternatief. "Creëren we speelpleinen in elke straat, dan zijn we niet goed bezig.

Antwoord van het Schepencollege: het is inderdaad de bevoegdheid van het gemeentebestuur om bij verkavelingen automatisch speelruimte te creëren. Bij kleinere verkavelingen kan de gemeente echter moeilijk de verplichting opleggen dat er 1 stuk moet dienen als speelplein. Als de gemeente bij grotere verkavelingen een speelplein laat aanleggen, dan zit de overheid na enkele jaren met een speelplein dat niet meer aangepast is aan de leeftijd van de kinderen. Kinderen worden groot en nadien blijven die pleintjes leeg. De gemeente belooft om meer te investeren in speelstraten, speelnamiddagen, enz.

Onze commentaar: dit is toch wel grote onzin! Het schepencollege stelt het voor alsof alle kinderen op hetzelfde moment opgroeien en volwassen worden. En dat de speelpleinen dan leeg zullen achterblijven. Ook uit andere verkavelingen, waar geen speelruimte is, kunnen kinderen komen om te ravotten. En wat de speelstraten en speelnamiddagen betreft, dit zijn initiatieven die ouders nemen precies omdat er geen speelgelegenheid in hun buurt is voor hun kinderen. Bovendien worden speelstraten slechts op een beperkt aantal dagen ingericht en compenseren deze dus zeker niet de aanleg van speelpleinen. De waarheid is volgens ons altijd dezelfde: de gemeente wil geen ruimte vrijmaken voor kinderen, want dure bouwgrond omzetten in speelruimte, dat komt de bouwmaatschappijen niet goed uit en zoals we intussen wel weten, bepalen deze nog altijd de politieke agenda.