Gemeenteraad 2 juli 2013

03 Juli 2013

Groen gemeenteraadsleden en waren opnieuw actief tijdens de gemeenteraad van 2 juli 2013, de laatste voor de zomervakantie.

Rolle De BruyneRoos Lambrecht

Opmerkingen nieuwe tarieven voor het containerpark

Roos Lambrecht -Tevreden met uitgebreide info- en overlegronde die schepen Van Steenhuyse gehouden heeft over zijn voorstel van nieuwe tarieven. Naast positieve punten, hebben we ook enkele opmerkingen en suggesties. (lees meer)

Snelheidsremmende maatregelen binnenrijden bebouwde kom Oedelem

Rolle De Bruyne - Extra maatregelen na aanleg nieuwe asfaltlaag in de Knesselarestraat. Poort kan binnenrijdend verkeerd afremmen. (lees meer)

Gelijke behandeling voor iedereen wat betreft de onderhoud van privéweg

Roos Lambrecht - Ondanks verbod uit het gemeentedecreet 2008 onderhoudt gemeente verder de privéweg naar lokaal duivenmaatschappij 'Nu of Nooit' in Sint-Joris. Bewoners hooiestraat kregen nochtans al in 2009 te horen dat de gemeente hun straat niet meer zal onderhouden. (lees meer)

Groen langs de Wingenesteenweg

Rolle De Bruyne - Er is te weinig groen in het straatbeeld, bijv. langs de Wingenesteenweg. (lees meer)