Gemeenteraad 24 mei 2011

01 Juni 2011

Vragen en suggesties door de Groen! gemeenteraadsleden. Gemeenteraadslid stelde volgende vragen

Rolle De Bruyne

Dexia en de gemeente.

Dexia is recent op een negatieve manier in het nieuws gekomen door het uitkeren van onwezenlijke bonussen aan haar topmanagers. Naast haar dubieuze financiering in Israël, haar investering in bedrijven die kernwapens produceren en haar roekeloos financieel beleid waardoor de overheid (en dus de burger) in de portemonnee moest tasten om de bank van het faillissement te redden, blijft de bank hardleers. Door, tegen alle logica in, toch superbonussen uit te keren tonen de bestuurders van minachting ten aanzien de maatschappij. We vinden dit niet kunnen en vragen dat Beernem, net zoals de stad Gent deed, haar samenwerking met Dexia opnieuw zou bekijken. Het Gentse schepencollege heeft immers beslist om haar werkingsmiddelen onmiddellijk weg te halen bij grootbanken Dexia en KBC. Het gaat om zo'n 30 à 35 miljoen euro. De stad dreigt ermee om haar loonverwerking, jaarlijks goed voor 250 miljoen euro, en nieuwe langetermijnbeleggingen bij andere banken te doen.

Gebruik pesticiden in waterwinningsgebied Lindeveld.

In het waterwinningsgebied Lindeveld wordt er niet alleen door landbouwers en particulieren gespoten maar ook door de gemeente. Waterwinningsgebieden moeten toch strengere normen hebben dan andere gebieden? Ook zijn de laatste jaren veel weiden omgezet in akkerland. Naast maïs is er ook tarwe, wortelen aardappelen en spinazie. En deze krijgen veel pesticiden, zelfs de graskanten moeten eraan geloven. Aardappelen worden wel tot 10 keer bespoten!

Vraag: Laat de waterwinningsmaatschappij dit oogluikend toe? Wordt dit gecontroleerd? Moeten we hier aan de alarmbel trekken? Tenslotte wordt hier toch drinkwater gewonnen. En wat met de gemeente? Moet zij niet het goede voorbeeld geven? Waar blijven die borstelmachines en onkruidbranders?

Funerair erfgoed

De begraafplaatsen van Beernem en Sint-Joris (oude begraafplaats) en de pastorietuin van Beernem (parochie St.-Amandus) worden opgewaardeerd. De werken (funeraire wandeling/route) aan de begraafplaats van Beernem zijn klaar, die aan Sint-Joris moeten nog beginnen. De werken aan de pastorietuin van Beernem (o.a. de gracht errond) zijn nog aan de gang. Zijn er plannen om ook het funerair erfgoed van het (oude) kerkhof in Oedelem (naast de kerk) in kaart te brengen/ op te waarderen? Indien niet, waarom niet? Ook daar zijn er wellicht graven van interessante inwoners die via een funeraire erfgoedwandeling zoals in Beernem onder de aandacht kunnen gebracht worden. En ook op deze begraafplaats zijn er wellicht relevante cultuurhistorische relicten. Wordt Oedelem hier niet gediscrimineerd?

Restauratie pastoriewoning in Beernem

De pastoriewoning van St.-Amandus werd volledig gerenoveerd. Straks is ook de pastorietuin en de gracht eromheen klaar.

  • Hoeveel zullen die werken dan in totaal gekost hebben aan de gemeente?
  • Wordt de pastorietuin permanent opengesteld voor het publiek?

Is de gemeente van plan om het pastoriegebouw te beschermen als monument? Indien niet, waarom niet?

Subsidiëring zonnepanelen

We vinden het moedig dat het bestuur besliste om de subsidies voor zonnepanelen te handhaven, ondanks de recente commotie hierover. De particulieren met zonnepanelen zijn niet allemaal rijke mensen die zonnepanelen installeren voor hun zwembad of sauna of om ongebreideld energie te kunnen gebruiken. Velen nemen ook dit engagement voor de samenleving en met een lening.

Onze suggestie is om in het gemeentelijk infomagazine Open Blad deze subsidiering uitgebreid te motiveren, nog eens de essentie van een energiebeleid uit de doeken te doen en om een halt toe te roepen aan het onterecht tegen elkaar opzetten van mensen met en zonder panelen. Wij willen daaraan graag meeschrijven.