Gemeenteraad 24 januari 2012: Oedelem Markt - Parkeervakken en voorrang

25 Januari 2012

Gemeenteraadslid stelde twee vragen i.v.m. de Markt van Oedelem.Sonia Hoedt

Vraag: de parkeerplaatsen zijn aangeduid op de grond met 2 donkere stenen. Dit is heel moeilijk zichtbaar waar het juiste vak is om te parkeren. Op zich is dat geen probleem, maar als de controleur van de blauwe zone of een politiepatrouille daar passeert en ziet dat de auto niet binnen het vak staat, volgt er een boete.  Als er nu  1 auto buiten z'n vak staat, staan zij die ernaast staan meestal ook allemaal buiten hun vak ?.
Antwoord: De Schepen voor Openbare Werken antwoordt dat de werken nog niet af zijn. De aangeduide parkeervakken zijn suggestief en wordt hierrond niet geverbaliseerd. Er wordt gewerkt aan een dossier voor aanbrengen van thermoplastische markering, zodat alles binnenkort in orde zal zijn.

Vraag: Op het kruispunt Markt-Bruggestraat staat een verkeersbord B1 (vooraan verlenen), maar blijkbaar is het niet voor iedereen duidelijk dat je daar op een voorrangsweg komt. Komende vanuit Sijsele moet je wel voorrang aan rechts geven op het kruispunt Creytensstraat-Markt. Op het volgend kruispunt moet je stoppen. Kunnen er nog de haaietanden op het wegdek aangebracht worden als verduidelijking? 

Antwoord: De Schepen voor Mobiliteit antwoordt dat het wegdek van de Markt en de aangrenzende Knesselarestraat, in tegenstelling tot voorheen in eenzelfde materiaal is uitgevoerd. Het betonvlak kan verwarring stichten bij de voorrangsregeling aan het kruispunt, ook al staat er reeds een verkeersbord B1 dat duidt op voorrang verlenen. In het dossier is echter voorzien om ter hoogte van het kruispunt Markt/Knesselarestraat haaientanden op het wegdek aan te brengen. Die belijning in thermoplastic wordt samen met alle andere belijningen (zebrapad Sijselestraat, parkeerbelijning) in een latere fase uitgevoerd;