Gemeenteraad 24 januari 2012: Fietspad Vaart-Noord

25 Januari 2012

Gemeenteraadslid stelde een vraag op de gemeenteraad in verband met de plannen om het fietspad Vaart-Noord door te trekken naar het natuurgebied.Sonia Hoedt

Vraag: Graag een stand van zaken i.v.m. doortrekken van fietspad Vaart-Noord naar het natuurgebied : we hebben de suggestie vroeger al gedaan om het nieuwe fietspad komende van de fietsbrug door te trekken tot aan het natuurgebied. Dat ging toen bekeken worden. Nu stopt het fietspad abrupt ter hoogte van de Bloemendalestraat. Fietsers moeten daar oversteken om richting keersluis verder te rijden. Indien het fietspad zou doorgetrokken worden, zou dat voor de recreant een veel veiliger oplossing zijn. 
Antwoord: de Schepen voor Mobiliteit antwoordt dat in de studie ook het gedeelte van de Bloemendalestraat vanaf het gemeenteplein tot en met het kruispunt met Vaart-Noord inbegrepen was. Daarbij is voorzien om het fietspad Vaart-Noord, door te trekken tot aan de tweede lus van de Louizabrug, om zo de overstekende fietsbewegingen te beveiligen. Het doortrekken van het fietspad vanaf de tweede lus van de Louizabrug tot aan het natuurgebied kan in principe ook, door de breedte van Vaart-Noord is er daar zelfs voldoende ruimte om naast het fietspad een beperkte parkeerzone voor vrachtwagens te voorzien. Evenwel lijkt dit ons niet aan de orde!!! Vanaf het natuurgebied tot aan de tweede lus van de Louizabrug opteren we over de kleine afstand voor gemengd verkeer om zo aansluiting te maken op het fietspad van Vaart-Noord ;