Gemeenteraad 18 november 2008

18 November 2008

Vragen en suggesties door de Groen! gemeenteraadsleden. In Oedelem is de opnieuw aangelegde opnieuw open voor het verkeer.  Het wegdek toont iets smaller waardoor het kruisen van 2 auto's voor een verkeersremmend effect zorgt.  Dat stuk van de Beekstraat , meer bepaald tot aan de sportstraat , is tevens een weg die heel veel gebruikt wordt door fietsers (jeugd) om zich naar het sportcomplex te begeven .  Vandaar dat we de suggestie doen om daar zone 30 in te voeren.  Die zone 30 zou zelfs kunnen uitgebreid worden tot hele marktomgeving en zeker tussen de 3 scholen die in het centrum gelegen zijn. 

Beekstraat

Vraag i.v.m. het onderhoud van  openbaar domein : een van de taken van de gemeente is het onderhoud van het openbaar domein (bv in sociale huurwoonwijken).  In de praktijk merken we dat vele bewoners zelf instaan voor het onderhoud van het stukje openbaar domein voor hun deur.  Wat gebeurt er echter als de bewoner dat niet doet en wat gebeurt er al de bewoner dat niet meer kan doen , als de persoon bv te oud geworden is ?  

Na de recente zware regenval, stonden de gronden in en rond de Praetbaliestraat weer onder water.  Volgens de omwonenden ligt er in een van de weiden een rioolbuis in een gracht die te diep ligt, waardoor die eerder een rem is dan dat die voor een goede doorstroming zorgt. Naar aanleiding van de problemen met wateroverlast in de Zandgrachtstraat  en de Praetbaliestraat (wijk Vliegend Paard) enkele jaren geleden, ging de gemeente maatregelen nemen. Een eerste maatregel was de het vergroten van de duiker van de Groenstraatbeek onder de Beverhoutsveldstraat en een tweede maatregel was dat het water van de Poulagiebeek terug via de Bruggestraat zou afgevoerd worden en niet via de Hellepoelbeek  (verslag GR dd 5/10/2006). Graag de stand van zaken i.v.m. die werken.