Gemeenteraad 16 september 2008

16 September 2008

Vragen en suggesties door de Groen! gemeenteraadsleden. Tussenkomst door Rolle De Bruyne

Een tweetal jaren geleden dacht ik, toen nog maar een aantal appartementsgebouwen afgewerkt waren, heb ik al eens de vraag gesteld of we met de gemeenteraad daarover een evaluatiegesprek konden hebben. Men heeft daarop toen welwillend ja gezegd. Ondertussen zijn wel af en toe opmerkingen hierover gemaakt maar nooit een echt georganiseerd evaluatiegesprek. Zoveel appartementen verder stel ik de vraag opnieuw, omdat het werkelijk een fenomeen aan het worden is, omdat ik er mijn ideeën over heb en er door meerdere mensen op wordt aangesproken. Voor wanneer komt er een gesprek over, een evaluatie van en een visie over appartementsbouw in de gemeente?

Tussenkomst door Sonia Hoedt:

  1. Er is een probleem gemeld op het kruispunt Sijselestraat / Kerkeveld : daar staan de haaientanden niet op de juiste plaats geschilderd.  onlangs werd een fietser daar bijna aangereden omdat de auto uit de Kerkeveld pas op het fietspad tot stilstand kwam. Nochtans heeft de fietser die zich op het fietspad bevindt, hier voorrang. Kan het nodige gedaan worden om de haaientanden voor het fietspad te schilderen ? Want het is duidelijk dat deze haaientanden nu voor verwarring zorgen.
  2. Hierbij vragen we om het aanleggen van een zebrapad te overwegen in de Bruggestraat ter hoogte van het warenhuis.  Vermits er daar intussen nog 3 bijkomende handelszaken gevestigd zijn en met de komst van de vele bewoners van de sociale woningen , lijkt het ons zinvol om daar een extra zebrapad aan te leggen.
  3. We hebben ook kunnen vaststellen dat er bij het begin van het nieuwe schooljaar een deel van de voetpaden lang de beide kanten van de Bruggestraat in de dorpskern onbegaanbaar waren door allerlei werken. Zo worden ondermeer de voetgangers via borden aangeraden om het voetpad aan de overzijde te gebruiken, maar daar was de toestand al niet veel beter ! Ondertussen is de situatie gelukkig weer aangepast.  We willen hierbij echter vragen om in de toekomst nog meer aandacht te besteden bij werkzaamheden zodat de veiligheid van de zwakke weggebruiker niet in het gedrang komt. Bovendien was het tijdstip erg ongelukkig gekozen.
    Een bijkomend knelpunt is er ter hoogte van de nieuwe handelszaak, waar het postkantoor  vroeger gehuisvest was. De niet bijster gelukkig geplaatste olifantenpoten, zorgen er sowieso al voor dat het onmogelijk is om met een kinderwagen of rolwagen veilig te passeren.  Door het afspannen van de strook voor die handelszaak met kettingen, maakt dat er nu helemaal géén plaats meer is.Afgezet voetpad Bruggestraat Oedelem