Gemeentelijke sporthallen 3 weken gesloten in zomervakantie: kinderen en sportclubs staan in de kou. This must be Beernem.

04 Maart 2017

Gemeentelijke sporthallen 3 weken gesloten in zomervakantie: kinderen en sportclubs staan in de kou. This must be Beernem.

In de grote vakantie komt een zee van tijd vrij voor kinderen en jongeren. Een ideale gelegenheid dus voor de sportclubs om kinderen en jongeren aan te zetten om te bewegen. Heel wat clubs organiseren in de zomervakantie dan ook hun sportkampen. Maar net dan sluit de gemeente Beernem 3 weken lang al haar sportcomplexen. 'Om onderhoudswerken uit te voeren en toe te laten dat de medewerkers van de sportdienst hun verlofdagen kunnen opnemen' argumenteert de gemeente. 'Onbegrijpelijk' zuchten de sportverenigingen. En Groen deelt hun mening. Wanneer de zomervakantie voor de deur staat is de grote vraag van veel ouders: 'Hoe kunnen we de vrije tijd van onze kinderen zo zinvol mogelijk invullen?' Sportclubs spelen hier handig op in door in juli en augustus sportkampen voor de jeugd te organiseren. Die kampen zorgen voor een gevarieerd aanbod aan sporten en doen kinderen en jongeren opnieuw zin krijgen in bewegen, iets waar ze tijdens het schooljaar soms te weinig aan toe komen.  Het stijgend aantal inschrijvingen bewijst elk jaar opnieuw dat ouders en hun kinderen dit aanbod heel aantrekkelijk vinden. Maar om die kampen te organiseren, moeten er sporthallen beschikbaar zijn. En net daar wringt het schoentje: de gemeente sluit juist dan, in de eerste 3 weken van de zomervakantie, àlle gemeentelijke sporthallen: de sporthal Den Akker, het sportcomplex Drogenbrood en zelfs de sporthal van de gemeenteschool De Notelaar in Oedelem. Daardoor komen sportclubs met hun zomerkampen in de problemen.

Sportclubs met zomerkampen komen in de problemen doordat gemeente alle sporthallen drie weken gelijktijdig sluit.

Pech voor een sportclub in Oedelem die elk jaar in de eerste weken van de zomervakantie een omnikamp organiseert en daarvoor telkens meer dan 100 ingeschreven kinderen en jongeren telt, maar nu dus voor een gesloten deur staat. Noodgedwongen moet de club uitkijken naar andere zaaltjes, zoals de turnzalen van de omliggende scholen die vaak te krap zijn voor zoveel sportbeoefenaars,  terwijl de gemeentelijke sporthallen intussen leeg staan.

Gemeente : "het kan niet anders"

Volgens de gemeente kan het niet anders, want de sporthallen krijgen dan een onderhoudsbeurt en de medewerkers van de sportdienst nemen dan hun vakantie.

'Onbegrijpelijk' vinden we. De gemeente kan de onderhoudswerken ook in andere, minder drukke periodes uitvoeren en in een beurtsysteem, zodat niet alle sportcomplexen samen moeten sluiten. En we gunnen de sportmedewerkers zeker hun vakantie, maar mits goede afspraken kunnen de sportclubs er zelf wel voor zorgen dat de sporthallen verantwoord gebruikt worden, waarbij een verantwoordelijke van de club bv. ervoor zorgt dat alles op het einde van de dag in orde gebracht wordt en netjes afgesloten.

Het kan anders. In buurgemeente Oostkamp draait het sportcomplex De Valkaart de hele zomervakantie op volle toeren, want dan vinden er 2 maanden lang omnisportkampen plaats. In Beernem vindt de gemeente het net dan nodig om 3 weken lang de zaak te sluiten.  Het contrast kan niet groter zijn.

De gemeente investeerde de afgelopen jaren heel veel in sportinfrastructuur, maar volgens ons - en we staan hierin niet alleen in- blijkbaar veel te weinig in personeel dat die sportinfrastructuur moet draaiende houden.

In de aanpassing van het beleidsplan van 2014-2019 dat op de gemeenteraad van 13 dec 16 kwam staat op blz. 4-5 te lezen onder de optimistische titel: "Doeltreffend ambtenarenapparaat- dynamisch personeelsbeleid?.: "het aantal toezichters van de sportinfrastructuur wordt niet uitgebreid omwille van het nieuwe sportpark Drogenbrood maar wordt gerealiseerd met een doelmatige organisatie van de diensten". Nu blijkt dat dit systeem op zijn grenzen botst vermits dit inhoudt dat sportverenigingen geen zomerkampen meer kunnen houden omdat alle gemeentelijke sporthallen in de eerste 3 weken van de zomervakantie gesloten zijn.

Sportinfrastructuur moet ten dienste staan van de bevolking en bij uitstek in de zomervakantie.

Nooit waren sportzomerkampen zo populair, zo blijkt alom. In plaats van hierop in te spelen en de deuren van de gemeentelijke sportcomplexen open te zwaaien, gaan ze 3 weken dicht. Dit valt niet uit te leggen.

Groen vindt dat de (dure) infrastructuur moet den dienste staan van de bevolking en bij uitstek in de zomervakantie, de periode waarin er net een grote vraag is vanuit de sportclubs. Dat de gemeente toch koppig vasthoudt aan deze sluitingsperiode is echt onbegrijpelijk en niet meer van deze tijd.