Gemeentebestuur kan Koning Winter niet de baas.

26 December 2010

We zijn intussen al aan de tweede winterprik toe. En opnieuw merken we dat de gemeente er niet in slaagt om de eigen fietspaden tijdig te ruimen. Terwijl de meeste inwoners hun burgerplicht vervullen door het voetpad voor hun deur sneeuwvrij maken, blijft de gemeente haar eigen plicht verzuimen om te zorgen voor veilige fietspaden langs de belangrijkste verbindingswegen. Zo duurde het verscheidene weken vooraleer het fietspad langs de Beernemstraat en de Scherpestraat, toch een veelgebruikte verbinding tussen Beernem en het centrum van Oedelem, sneeuwvrij gemaakt werd. Dat zorgde ervoor dat fietsers op de weg moesten rijden, wat in deze winterse omstandigheden uiterst gevaarlijk is.Technische dienst beschikt nog steeds niet over het nodige materieel.Nochtans kent Beernem een hoog fietsgebruik (40% van de bevolking neemt dagelijks de fiets of bromfiets, zegt het Mobiliteitsplan). Vooral de schoolgaande jongeren, die de grootste groep fietsers vertegenwoordigen, zijn hier opnieuw de dupe. Zij moeten niet enkel de koude en de sneeuw trotseren, maar ook spiegelgladde, onberijdbare fietspaden.

Ook de inwoners van Oedelem- dorp zijn ontevreden. Door de werken aan de markt zijn de voetpaden langs de Bruggestraat en Knesselarestraat opgebroken. De vrieskou heeft er een dikke ijslaag opgelegd waardoor de trottoirs onbegaanbaar zijn. En er is nog veel meer dat de Oedelemnaars ergert. Zo is de Creytensstraat, waar zich de uitgang van de basisschool Ter Bunen bevindt, en die schoolkinderen als verkeersluwe straat gebruiken, al geruime tijd in een ijspiste veranderd. En daar komt maar geen verandering in. 

Technische dienst beschikt nog steeds niet over het nodige materieel.

Achter de oorzaak van alle winterellende zit het feit dat de gemeente nog altijd niet over de nodige middelen beschikt. Inwoners vertellen ons verhalen over gemeentearbeiders die met de hand zout moeten strooien, omdat het nodige materieel ontbreekt.

Bijna 1 jaar na onze vorige klacht in de gemeenteraad, beloofde de bevoegde schepen beterschap. De veegmachine die de gemeente wou aankopen met subsidies van OVAM  zat toen in het slop. In afwachting van een doorbraak in dit dossier zou de gemeente een sneeuwschop en pekelstrooier aankopen die op een bestaande tractor (eigenlijk de grasmachine) van de gemeente,  konden gemonteerd worden. Alleen werd de procedure voor de aankoop pas in oktober opgestart, veel te laat dus.Naar verluidt zou de levering voor de eerstkomende dagen zijn. Maar een omgebouwde grasmachine is totaal ontoereikend om over het hele grondgebied van Beernem de prioritaire fietspaden tijdig sneeuwvrij te maken. Daarvoor heeft de gemeente een echte veegmachine nodig. Bij een harde winter zoals we die nu voor de tweede keer op rij kennen, moeten fietspaden immers meerdere keren per dag geveegd en gestrooid worden. Groen! betreurt dat het dossier in de koelkast blijft zitten. 

Onze partij vraagt dat het gemeentebestuur beter haar huiswerk maakt en een steviger dossier indient, of desnoods de veegmachine uit eigen zak betaalt. Voor prestigeprojecten zoals sportparken trekt de gemeente wel meteen en gul de portefeuille open. Dus vinden we dat de gemeente ook snel voldoende geld moet uittrekken om de veiligheid te verzekeren van honderden, vooral jonge mensen, die elke dag naar school of naar het werk fietsen.