Gemeentebestuur geeft opnieuw groen licht voor sloop landbouwkundig erfgoed

23 Januari 2012

Groen! betreurt dat het gemeentebestuur op zijn elan verder gaat van sloper van het waardevol historisch erfgoed en daarmee niet enkel haar beloftes inslikt die ze in het eigen cultuurbeleidsplan formuleert, maar ook de eigen erfgoedcel straal negeert. Recent vroegen de eigenaars van een woning met aanbouw en hoevegebouwen in de Wellingstraat (nr. 79) in Beernem die op de Vlaamse inventaris van het bouwkundig erfgoed staat, een sloopvergunning aan bij de gemeente. De regelgeving bepaalt dat het gemeentebestuur zo'n vergunning pas kan uitreiken na het advies van het AgentschapOnroerend Erfgoed. Deze instantie oordeelt via de zogenaamde algemene erfgoedtoets of het belang van het project waarvoor de sloopvergunning gevraagd wordt, wel opweegt tegen hetverlies van erfgoedwaarden.Net zoals in het vorige dossier rond de

historische hoeve in de Veldkapellestraat, gaf Onroerend Erfgoed nu ook in dit dossier een duidelijk negatief advies. Het huis uit rode baksteen dateert uit 1908 en is met zijn sierankers, luiken en gecementeerde plint kenmerkend voor de bouwstijl van die tijd. Volgens het agentschap zou afbraak ervan opnieuw een onherroepelijk verlies van erfgoedwaarden betekenen.Zoals te verwachten, legde het gemeentebestuur het advies, dat niet bindend is, naast zich neer. Privébelangen krijgen nog maar eens voorrang op het algemeen belang.

Met haar afbraakbeleid gaat het gemeentebestuur niet enkel in tegen haar eigen cultuurbeleidsplan 2008-2013 (we citeren: "Het gemeentebestuur wil werken aan een erfgoedbeleid dat verder gaat dan sensibiliseren, maar dat ook zelf initiatieven neemt naar inventarisatie, bewaring, bescherming en ontsluiting."-blz. 11), ze negeert hiermee ook de eigen erfgoedcel. Die wordt keer voor keer niet geraadpleegd, laat staan op de hoogtegebracht van dergelijk dossier. De gemeente kent trouwens ook 2 heemkundige kringen, de heemkundige kring Bos en Beverveld en de cultuurhistorische kring Sint-Joris die zich ook bekommeren om het erfgoed. Maar ook deze mensen worden niet bij de beslissingen omtrent historisch erfgoed betrokken. En ook de schepen van erfgoed, mevr. Waerniers, staat erbij en kijkt ernaar.

Groen! dringt erop aan dat de gemeente haar vriendjespolitiek laat varen, haar eigen beleidsplannen respecteert én samen met de erfgoedcel en alle betrokkenen die beslagen zijn op het domein, zo snel mogelijk de krijtlijnen uitzet van een volwaardig erfgoedbeleid. Of wacht het gemeentebestuur doelbewust tot het allerlaatste historisch gebouw in Beernem tegen de vlakte gegaan is?

Ignace Tousseyn, voorzitter