Gemeente roept zelfstandigen op om cijfers restafval mee te helpen verdraaien

11 September 2010

Iedereen weet al lang dat de aanzwellende afvalberg een groot probleem is. Daarom heeft de overheid de gemeenten verplicht om een beleid uit te stippelen

dat focust op afvalpreventie, het beter sorteren van afval, het composteren, afvalarm winkelen en het verminderen van de hoeveelheid restafval(afval dat in de bruine vuilniszak terechtkomt en verbrand wordt). De meeste gemeenten doen dan ook inspanningen om de hoeveelheid te verminderen, want, indien ze hierin niet slagen, krijgen ze boetes opgelegd.

Maar de
gemeente Beernem heeft een andere manier gevonden om boetes te
vermijden. Ze heeft hiervoor wel even de hulp van de handelaars en
kleine ondernemers nodig? Restafval dat als bedrijfsafval bestempeld
wordt, wordt immers niet meegeteld in de statistieken van het IVBO, de
intercommunale die instaat voor het ophalen en verwerken van afval in
onze regio.

Gemeente roept in het gemeentelijk infoblad 'Open Blad' zelfstandigen op om cijfers restafval mee te helpen verdraaien

In het
gemeentelijk infoblad, Open Blad, van september 2010 staat dan ook een
merkwaardig bericht voor die handelaars en kleine ondernemers. In het
bericht legt de gemeente uit dat ze wettelijk verplicht is om de
hoeveelheid restafval per inwoner te doen dalen. Maar, aldus de
gemeente, dat is enkel  mogelijk door de medewerking van de
zelfstandigen. Die moeten vooral nog kwistiger omspringen met de gele
stickers. Die gele stickers moeten de zelfstandigen gewoon op de bruine
afvalzak kleven en klaar is kees: restafval wordt officieel
bedrijfsafval en verdwijnt als bij wonder uit de statistieken. Geen
woord over afvalpreventie, sorteren, thuiscomposteren, enz.

De
hoeveelheid restafval per inwoner daalt daardoor natuurlijk niet echt,
maar louter in de statistieken, want ook bedrijfsafval is restafval,
maar dat zal de gemeente een zorg wezen.   

De
gemeente durft het bovendien nog aan om te benadrukken dat ze goed bezig
is en verwijst hiervoor naar het jaarverslag van IVBO dat aantoont dat
de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner gedaald is en dit door
de medewerking van zelfstandigen die zo goed zijn om de
bedrijfsafvalsticker kleven? "Plak de gele sticker en help ons afval,
afvallen" zegt het bericht in Open Blad. Niks is minder waar,
natuurlijk, want bedrijfsafval is ook restafval, alleen wordt het niet
meegerekend als huishoudelijk afval. En zo worden enkel de cijfers
opgesmukt, maar blijft het probleem van het restafval even hoog.

In
andere, milieubewustere, gemeenten krijgen zelfstandigen niet zomaar een
onbeperkte hoeveelheid gele stickers en zeker al niet om de cijfers op
een slinkse manier op te fleuren.

Voor
ons is het duidelijk: het afvalbeleid van het Beernemse gemeentebestuur
mag meteen de vuilniszak in?.