Gemeente maakt samen met Regionaal Landschap Houtland en Polders bermbeheerplan op om natuurwaarden te verhogen

15 September 2022

Gemeente maakt samen met Regionaal Landschap Houtland en Polders bermbeheerplan op om natuurwaarden te verhogen

“Je zou het niet meteen vermoeden, maar wegbermen zijn een belangrijk leefgebied voor vele planten-en diersoorten”, licht milieuschepen Jan Vanassche toe. “Als lintvormig element vormen ze ook verbindingen tussen natuurgebieden wat dan weer goed is voor dieren die zich naar een ander leefgebied willen verplaatsen. Ten slotte zijn bermen  vaak ook de laatste uitwijkplaats voor dieren en planten waarvan het oorspronkelijke leefgebied verdwenen is.”  

Met een totale oppervlakte tussen de 20.000 en 25.000 ha zijn de wegbermen langs de Vlaamse wegen een niet te onderschatten middel om de biodiversiteit te verhogen, biodiversiteit die door de verstedelijking en door de grootschalige landbouw zwaar onder druk is gekomen.

Om het tij te keren, maakt de gemeente daarom een bermbeheerplan op. Het plan wil de gemeentelijk beheerde bermen inventariseren en de aanwezige vegetatie en karakteristieken van de berm en omgeving beschrijven. De gemeente werkt hiervoor samen met alle betrokkenen, zoal het Regionaal Landschap Houtland en Polders, de milieuraad, de landbouwraad, enz.

De opdracht wordt gespreid over 2 jaar en de kostprijs ervan wordt geraamd op ruim 20.000 euro.

“Eens het bermbeheerplan afgewerkt is, kunnen we nog veel gerichtere maatregelen nemen om de ecologische waarde van al onze bermen te verhogen, wat goed is voor plant en dier en ten slotte ook voor ons allemaal. Want meer natuur hebben we hard nodig”, besluit Jan Vanassche.