Gemeente lapt huurwetgeving aan haar laars.

31 Maart 2011

4 jaar na de invoering van de nieuwe huurwetgeving heeft de gemeente Beernem nog steeds geen gemeentelijk reglement dat sancties oplegt voor wie de wet niet naleeft. De nieuwe huurwetgeving die dateert van 5 mei 2007 verplicht de verhuurders van woningen en appartementen om onder meer de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten duidelijk te afficheren (Artikel 1716 van het Burgerlijk Wetboek). De nieuwe huurwet bepaalt ook dat de gemeenten moeten toezien op de naleving ervan. Ze kunnen inbreuken bestraffen met een administratieve boete tussen 50 en 200 euro.Maar wie rondkijkt in Beernem, stelt vast dat verhuurders deze wet met voeten treden en de gemeente hiertegen helemaal niet optreedt.

De affichering van de prijs heeft nochtans de bedoeling om tot transparantie op de huurmarkt te komen. Zo kunnen de kandidaat-huurders makkelijk een vergelijking maken van de huurprijzen. Bovendien moeten ze zo niet een heleboel eigenaars opbellen om prijzen op te vragen. Anderzijds is het ook voor de eigenaars zelf handig dat ze niet nodeloos opgebeld worden.

De nieuwe huurwet is ook een sociale maatregel die discriminatie wil tegengaan. De wet wil vermijden dat eigenaars plotseling hun huurprijs verhogen om bepaalde huurders uit te sluiten. Voor veel jonge gezinnen is huren dikwijls de enige optie, omdat een woning kopen financieel niet haalbaar is. Uit recent onderzoek blijkt dat Beernem tot de 10 duurste gemeenten van West-Vlaanderen behoort voor wat koopwoningen betreft: de gemiddelde vraagprijs bedraagt er 433.446 euro. En ook de prijs van appartementen ligt er vrij hoog: gemiddeld is de vraagprijs er 200.000 euro. Moeten we binnenkort spreken van Beernem als het Knokke van het platteland?

Nochtans heeft de gemeente onlangs (goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 april 2010) in het kader van een intergemeentelijke samenwerking met Damme, Oostkamp, Zedelgem een woonwinkel opgericht waarbij in de intentieverklaring staat dat 'Iedereen moet beschikken over een aangepaste woning van goede kwaliteit, in een behoorlijke omgeving en tegen een betaalbare prijs."

Argumenten genoeg dus om ervoor te zorgen dat de huurwetgeving geen dode letter blijft?

Namens Groen!- Beernem
Ignace Tousseyn, voorzitter