Gemeente buigt zelfs niet voor protest van vele schoolkinderen met hun directeur

28 Februari 2011

Wat de gemeente bezielt, is ons totaal onduidelijk. De schepenen leven blijkbaar ergens op een wolk, ver weg van de realiteit van elke dag. Het lijken wel kleine Ben Ali's of Moebaraks die zich te verheven voelen boven de bevolking om zich van hun lot nog enigszins te kunnen aantrekken. Het probleem rond de verkeersonveiligheid aan de scholen in Beernem sleept tot veler ergernis al vele jaren aan. Beernem lijkt wel een achtergesteld gebied op dat vlak, zeker als je naar de omliggende buurgemeenten kijkt zoals Knesselare en uiteraard Brugge waar de verantwoordelijke politici wel de nodige maatregelen genomen hebben om schoolomgevingen en schoolroutes veiliger te maken. Vanuit Groen! hebben we in al die jaren al verschillende malen hierover geklaagd en diverse acties gevoerd, tot het plaatsen toe van een (imitatie-) Octopuspaal aan de gemeenteschool in Oedelem. In al die jaren kwam steeds dezelfde boodschap van het gemeentebestuur: " We zijn ermee bezig." Maar  het resultaat is en blijft na zoveel jaren: nul, noppes, nada.We hebben sterk de indruk dat het gemeentebestuur totaal geen belangstelling heeft voor deze problematiek omdat dit thema electoraal niet interessant is. Hoe anders te verklaren dat het gemeentebestuur al jarenlang weigert om bij scholen een Octopuspaal te plaatsen, met de ongelooflijk belachelijke reden 'dat deze niet uniform zijn. ' De vorige keer heette het nog 'dat ze te commercieel waren'. En hoe anders is het te verklaren dat het gemeentebestuur hardnekkig weigert om zone 30 in te voeren in het centrum van Oedelem, met 3 scholen op nauwelijks 100 meter van elkaar, en dat nu al 5 jaar lang, ondanks een unaniem genomen gemeenteraadsbeslissing? Ook de democratische besluitvorming wordt hier met voeten getreden.We zijn dan ook blij dat er nu ook vanuit de scholen zelf reactie komt om deze aanslepende wantoestand en het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de betrokken schepenen aan te klagen. Maar we vrezen, samen met de directeurs van de Beernemse scholen, dat er eerst een zwaar ongeval zal moeten gebeuren, vooraleer diezelfde verantwoordelijken eindelijk de kwestie ernstig zullen nemen.

(foto van Reginald Braet)